SO FRYSL��N in NEDERLAND

 
SO FRYSL��N in NEDERLAND

Omrop Fryslân

Zuiderkruisweg 2 | 8938 AP, Leeuwarden
Adverteren / reclame - FM radio - Internet / website
Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radio- en televisiezender in Fryslân. Het bedrijf...

GGD Fryslân

Harlingertrekweg 58 | 8913 HR, Leeuwarden, Fryslân
Pedagoog - Geestelijke gezondheidszorg - Geriatrie / ouderenzorg
Over GGD Fryslân Wonen en leven in een gezonde en veilige omgeving. Dat is wat u wilt. En dat is...

SO Fryslân

Morra 2 -3 | 9204 KH, Drachten, Frater
Speciaal voortgezet onderwijs - Mytylschool - Tyltylschool
Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân (SO Fryslân) vormt het bevoegd gezag over zes scholen voor...

Wetterskip Fryslân

Fryslanplein 3 Leeuwarden Fryslân
educatie materiaal - groninger westerkwartier - maatschappelijke initiatieven
Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en een deel van...

Sportvisserij Fryslân

Biensma 27 Grou Fryslân
belangenbehartiging - jeugd - koepelorganisatie
In Fryslân zijn ruim 31.000 sportvissers aangesloten bij de 33 hengelsportverenigingen....

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW-Fryslân

Eise Eisingastraat 8 | 8801 KE, Franeker, Fryslân
Gemeentelijke dienst - Sociale dienst / Sociale Zaken - Uitkering / bijstand
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt voor de inwoners van de gemeenten...

Makelaardij Mid-Fryslân

Parkstraat 2 Grou Frater
Bedrijven - Particulieren - Taxatie
Makelaardij Mid-Fryslân staat als klein kantoor dicht bij de klant en streeft naar optimale service...

Museumfederatie Fryslân

Druifstreek 63 Leeuwarden
Advisering bedrijfsvoering - Collectievorming - Behoud en beheer
Museumfederatie Fryslân is een zich snel ontwikkelende organisatie die een centrale positie inneemt...

Bibliotheken Noord Fryslân

Torenstreek 18 A | 9166 LK, Schiermonnikoog, Frater
Activiteiten - Lezingen - Romanadvies
Door lid te worden van de Bibliotheek heeft u onbeperkt toegang tot wel 35 miljoen boeken, dvd’s en...

It Fryske Gea

Van Harinxmaweg 17 Olterterp Friesland
Gehandicaptenparkeerplaats - Honden toegestaan - Toegankelijk voor rolstoelen
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel:...

PCBO Noordwest Friesland

Academiestraat 30 | 8801 LJ, Franeker, Fryslân
Christelijke basisschool - Protestants-Christelijke basisschool - Computers
Wij zijn een vereniging voor Christelijk basisonderwijs in Noardwest Fryslân waaronder drie...

Ares Makelaardij

Easthimmerwei 25 | 8773 KP, Folsgare, Fryslân
Bouwkundig advies - Erfpacht - Notarisdiensten
Sneek - ''Voor goed wonen'' is onze slogan. Een huis kopen of verkopen is een vak apart, ook in...

Ald Fryslân Het Veilinghuis

Roodhemsterweg 8 | 8651 CV, IJlst, Fryslân
taxaties aan huis op afspraak - digitale nieuwsbrief - kijkdagen
Deze site biedt u informatie over de aankomende veilingen. U kunt on-line de agenda en catalogus...

Dierenartsenpraktijk Mid Fryslân

Hopmanshof 1 | 8491 BK, Akkrum, Fryslân
Paardenarts - Praktijk voor landbouwhuisdieren / veearts - Geiten
Vlak bij het centrum van het mooie dorp Akkrum is onze praktijk gevestigd in het oude groene...

Lichtpuntloods

Harm Smidswei 6 | 9298 RD, Kollumerzwaag, Fryslân
Huisopruiming - Inzameling - Ophalen / ophaalservice
Het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging...

Smaak Van

Richterlaan 5 | 9207 JT, Drachten, Friesland
24-uurs service - Bezorgservice - Gratis offerte
Maaltijdservice Van Smaak is gevestigd in Menaldum en komt voort uit Maaltijdservice Fryslân. In...

Orthodontiepraktijk Leeuwarden

Schrans 57 59 | 8932 NB, Leeuwarden, Fryslân
Kinderen - Volwassenen - Gebitsregulatie
Als mensen worden gehinderd door een onregelmatig gebit, komen ze niet goed tot hun recht. Dat is...

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost 11 | 8431 LE, Oosterwolde fr, Fryslân
Gemeentewerf / milieustraat / vuilstort - Milieustraat / gemeentewerf / vuilstort - Trouwzaal
VOORLOPIG WERKT DE GEMEENTE ALLEEN OP AFSPRAAK. Kijk voor meer informatie op onze website:...

Abbema Cultuurtechniek Van

Tsjaerderdyk 2 | 9007 XG, Idaerd, Fryslân
Alleen op afspraak - Bedrijven - Nee
Van Abbema Cultuurtechniek is gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en renovaties van sportvelden....

Gemeente Smallingerland

Gauke Boelensstraat 2 | 9203 RM, Drachten, Fryslân
Bibliotheek - Zwembad - Burgemeester
De Friese gemeente Smallingerland telt ruim 55.000 inwoners. De belangrijkste plaats in de gemeente...