FURUT NORWAY

 
FURUT NORWAY

Solem Sag AS

Solemsvegen 33 | 6653, ØVRE SURNADAL, Møre og Romsdal
malmfuru - tømmerfjøs - laftefjøs
Våre leveranser går til alt fra tradisjonell byggeskikk som laft og restaurering, skipsmaterialer,...