Libella Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Aerie Store

Aerie is bras, underwear, activewear & swimwear. We want all people to feel good about their real selves! Power. Positivity. No retouching. #AerieREAL

Jacki Schaffer, Liberty Mutual Insurance Agent

As your local Liberty Mutual licensed agent, I am committed to helping you find the right coverage for your insurance needs including options from other carriers. Call me today so I can help you with auto, home, pet or life insurance - or click "Website" above to quote online.

Patricia Aguilar Romano

Patricia Aguilar.

Newk's Eatery

We serve up hearty portions of premium meats sliced in-house, hand-shredded cheeses and imported ingredients, scratch made sauces & dressings and fresh fruit & vegetables chopped in-house every day. All served with a generous dose of hospitality. Our Kitchen is an Open Book.
Pokaż więcej
Libella Sp. z o.o.
Janowskiego 72 | 30-440, Kraków

Bardziej szczegółowe informacje na Libella Sp. z o.o.

* Księga Handlowa:
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
- bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług
- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT
- zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
- przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
- sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8
- pomoc przy formułowaniu uchwał
- udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
* Księga przychodów i rozchodów:
- bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT
- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT
- zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia
- sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych, ZUS
- wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców
- udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
Kadry i płace:
- przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia
- bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń

Adres i telefon z Libella Sp. z o.o. Kraków

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-27 07:10:19

Dodatkowe informacje: Libella Sp. z o.o.

Ogłoszenie bez zdjęcia

Bądź pierwszy i dodaj zdjęcia z tej firmy w iGlobal!
Dodaj zdjęcie

Podziel się doświadczeniem!y


  Dziękujemy za wkład. Twoja opinia pojawi się za kilka minut.
  Zobacz opinie i komentarze na temat tej branży

  Podobne przedsięwzięcia w Libella Sp. z o.o.

  Biuro Rachunkowe Spectrum Magdalena Gubała

  Działamy na rynku od 2006 r. w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe założycieli firmy...
  Spójrz na inne podobne przedsiębiorstwa

  Dodaj zdjęcie

  Dodać do 4 zdjęć

  Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
  Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
  Zdjęcia przesłane pomyślnie
  Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

  Skontaktuj się z tym działalność :: Libella Sp. z o.o.

   E-mail został wysłany