Libella Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

R-First Bookkeeping & Tax Practice

When it comes to Accounting Firm, Tax Preparation Services, Payroll Services and more, no one compares to R-First Bookkeeping & Tax Practice. With years of combined experience, R-First Bookkeeping & Tax Practice has worked hard to build the trust of our clients in Stockton and surrounding areas. Visit our website…

Horizon Palms Landscaping & Irrigation LLC

For over 18 years, Horizon Palms Landscaping has been providing quality and stress free maintenance to all your Gardening needs.

Regus - Chicago, Wicker Park

Regus is a world leader in global office provision. We have built an unparalleled network of office space, coworking areas, meeting rooms and virtual offices in over 3,000 locations worldwide. Our professional workspaces enable corporations, small businesses and freelancers to operate anywhere, with no upfront costs and without the need…

HQ - Hagerstown - 33 W. Franklin

Focus your time and energy the right way with HQ. Our premium range of office space, co-working facilities and meeting rooms have been designed to maximise productivity. No hassle. No tech issues. No holdups. Take command of your working day and get the important work done. Whether you employ thousands…

Four Winter Construction, LLC

Four Winter Construction, LLC is a professional roofing company in Irvington, NJ that specializes in roofs, siding, gutters, and more. We have years of experience in the industry, and we use only the highest-quality materials and construction techniques. We are dedicated to providing our clients with superior service and results.…

Daniel Ribeiro, DDS

As trained medical professionals, our dedication to maintaining a safe environment through rigorous infection control procedures is at our core. We know that moving forward our commitment to your safety will be even more important. While continuing to meet traditional CDC and OSHA requirements, we are adopting some new, additional…

Texas Hearts CPR

Our experienced instructor is committed to teaching CPR and first aid training. We will bring all the materials from books, manikins, AED trainers to get a full hands-on experience to learn high-quality CPR. Our class curriculum conforms to current American Heart Association guidelines. We guarantee you will leave our class…
Pokaż więcej
Libella Sp. z o.o.
Janowskiego 72 | 30-440, Kraków

Bardziej szczegółowe informacje na Libella Sp. z o.o.

* Księga Handlowa:
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
- bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług
- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT
- zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
- przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
- sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8
- pomoc przy formułowaniu uchwał
- udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
* Księga przychodów i rozchodów:
- bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT
- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT
- zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia
- sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych, ZUS
- wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców
- udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
Kadry i płace:
- przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia
- bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń

Adres i telefon z Libella Sp. z o.o. Kraków

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-27 07:10:19

Dodatkowe informacje: Libella Sp. z o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Libella Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe Spectrum Magdalena Gubała

Działamy na rynku od 2006 r. w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe założycieli firmy...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Libella Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany