Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka

Ostatnie biznes

G.S.D. autos inc

GSD autos fait la vente, l’échange et l’achat de véhicule automobile usagé.

Ave Maria School of Law

Ave Maria School of Law offers a high quality legal education with a commitment to professional excellence, rooted in the Catholic intellectual tradition. Inspired by Pope John Paul II’s encyclical Fides et Ratio, Ave Maria School of Law offers a distinctive legal education — an education characterized by the harmony…

FrameAbel Pty Ltd

CUSTOM FRAMING SPECIALIST • Custom Framing • Mobile Framing Consulting • Sports Memorabilia

bp

Edward Jones - Financial Advisor: Geoffrey Sweezy

Edward Jones offers a personal approach to investing with 18,000 financial advisors ready to support your retirement, education savings and insurance needs. Schedule an appointment today.

Edward Jones - Financial Advisor: Richmond Lee

Edward Jones offers a personal approach to investing with 18,000 financial advisors ready to support your retirement, education savings and insurance needs. Schedule an appointment today.

Edward Jones - Financial Advisor: Sharilyn S Gamble

Edward Jones offers a personal approach to investing with 18,000 financial advisors ready to support your retirement, education savings and insurance needs. Schedule an appointment today.

Edward Jones - Financial Advisor: Faith Lee

Edward Jones offers a personal approach to investing with 18,000 financial advisors ready to support your retirement, education savings and insurance needs. Schedule an appointment today.
Pokaż więcej
Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka
3 Maja 2 | 28-400, Pińczów

Bardziej szczegółowe informacje na Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka

Prawo cywilne:

1. Zobowiązania - roszczenia wynikające z umów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z czynów niedozwolonych – szkody osobowe i szkody majątkowe np. powstałe w związku z wypadkiem drogowym, z bezpodstawnego wzbogacenia;
2. Prawo rzeczowe – zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie prawa własności i posiadania, rozgraniczenie nieruchomości, eksmisja, służebności gruntowe i osobiste, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
3. Prawo spadkowe – przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, dział spadku, zachowek i inne.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

Sprawy o alimenty oraz stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem stron, ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania), ubezwłasnowolnienie.

Sprawy o rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, zniesienie wspólności ustawowe i inne.

Prawo karne:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych oraz wykroczeniach występując jako obrońca podejrzanego/oskarżonego jak i obwinionego w sprawie wykroczeniowej. Kancelaria podejmuje czynności już na etapie postępowania przygotowawczego oraz po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Adwokat reprezentuje także osoby pokrzywdzone występujące w sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych w dochodzeniu swych roszczeń wynikających z przestępstwa w postępowaniu karnym.

Prawo Gospodarcze/Handlowe:

Kancelaria oferuje usługi w zakresie sporządzania umów spółek, przygotowywania pod względem formalnym wniosków o rejestracje spółek , przygotowywania projektów umów handlowych, opinii prawnych i dokonywania interpretacji przepisów prawnych oraz reprezentację podmiotów w negocjacjach biznesowych, sprawach sądowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Adres i telefon z Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka Pińczów

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 21:12:24

Dodatkowe informacje: Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka

Podobne przedsięwzięcia w Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Tyburska

Dla osób prywatnych w mojej Kancelarii zapewniam obsługę prawną w następującym zakresie. Prawo...

Mn Legal Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Nikitiuk

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, firm oraz innych podmiotów gospodarczych...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Katarzyna Kaszowicz-Nawrot Kancelaria Adwokacka

    E-mail został wysłany