WARSTWA W��GLIKOWA WILAMOWICE w POLSKA

 
WARSTWA W��GLIKOWA WILAMOWICE w POLSKA

Certech Sp. z o.o.

Więźniów Oświęcimia 38 Wilamowice
natrysk cieplny - - natryskiwanie cieplne
Zmiana właściwości warstwy wierzchniej materiału, nadanie tej warstwie pożądanych cech...