WY��SZA SZKO��A PRZEDSI��BIORCZO��CI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE w POLSKA

 
  • iGlobal
  • Polska
  • Wy��Sza Szko��A Przedsi��Biorczo��Ci I Administracji W Lublinie
WY��SZA SZKO��A PRZEDSI��BIORCZO��CI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE w POLSKA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bursaki 12 Lublin lubelskie
studia licencjackie - studia magisterskie - studia podyplomowe
Kierunki studiów licencjackich: - administracja - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - finanse...