CHANGSUNG의 SOUTH KOREA

 
CHANGSUNG의 SOUTH KOREA

Changsung Precision Corporation

797-1 Tosa-ri Tongjin-myon Kimpo-shi Gyeonggi
electronic parts

Changsung Intl Transportation Co. Ltd

51-8 Yonggang-dong Mapo-ku Seoul
freight forwarding

Changsung Ind. Co

381 Kyongso-dong So-ku Incheon
plaster - stone - concrete

Changsung Chemical Co

131 Kojan-dong Namdong-ku Incheon
textile products - textiles