PELSVERK NORWAY

 
PELSVERK NORWAY

Pelsmester Morten Ø Klemp

Arneborgveien 15 ÅS Viken
pelsoppbevaring - omsøm - pelsreparasjon
Vi har 39 års erfaring i å behandle pels om sommeren. Vi har norges største og mest moderne...