Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Ostatnie biznes

Self Storage of Louisa

Self Storage Units in Louisa, VA‍ Located in the heart of Louisa, VA, our facility is easily accessible from nearby neighborhoods such as Cuckoo, Mineral, and Gordonsville. You'll find us conveniently situated near Lake Anna and Louisa Industrial Park. Get to us via Interstate 64. We have the solution to…

Essentials

Shop online at Essentials for the best smoking accessories, vape devices, and ejuice. Our selection includes the latest products to help you find the perfect vaping experience.

All About Traffic Management Pty Ltd

We are VicRoads Pre-Qualified for both Traffic Management Planning and Implementation and have developed close working relationships with VicRoads and local councils to ensure timely processing of traffic management approvals for your works. Our staff of professional traffic controllers and electrical spotters are qualified and trained to make your site…

Dr. Kurt Calender Family and Cosmetic Dentistry

Discover unparalleled dental care at Dr. Kurt Calender's Family & Cosmetic Dentistry in Southlake, TX. Renowned for our expertise in cosmetic dentistry, we offer transformative treatments like veneers and teeth whitening, crafting stunning smiles. Our dental implant services stand out for their durability and natural appearance. Specializing in sedation dentistry,…

Bad Credit Loans

Find Bad Credit Loans, a Cash Advance Loans, serving Sherwood, Arkansas and located in the 72120 ZIP code. For more information on products and services for Bad Credit Loans please contact (615) 920-9365 during normal business hours. Or find out more at https://www.dpbolvw.net/click-9330563-13991875

Tip Top Car Care

About Tip Top Car Care Professional car detailing service based in Maroochydore on the Sunshine Coast. We specialise in exterior & interior detailing, paint correction, ceramic protection and interior protection for all makes and models. Utilising only the best cleaning and protection products, you can be sure that your car…
Pokaż więcej
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
Grunwaldzka 22 B /1 | 43-300, Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, w szczególności w zakresie:

- porady prawne,
- konstruowanie i opiniowanie umów,
- opracowywanie pism procesowych,
- reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
- reprezentowanie podmiotów w postępowaniach planistycznych, w tym kwestionowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub dochodzenie odszkodowań, związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości,
- reprezentowanie wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- obsługa prawna zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- pomoc prawna dla beneficjentów przy ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej, a także w postępowaniach o zwrot tych środków,
- obsługa prawna podmiotów publicznych, przedsiębiorców i osób fizycznych,
- obsługa prawna spółek prawa handlowego, także w zakresie prawa upadłościowego,
- obsługa prawna uczelni wyższych,
- obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń,
- obsługa prawna publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- doradztwo organizacyjne,
- opinie prawne,
- prowadzenie spraw podatkowych,
- doradztwo prawno-podatkowe,
- dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i na osobie, w tym od firm ubezpieczeniowych oraz Skarbu Państwa,
- dochodzenie wierzytelności,
- dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (m.in. zwrot tzw. "opłat półkowych"),
- rozwiązywanie sporów w drodze mediacji i negocjacji
Specjalizujemy się w prawie administracyjnym, podatkowym, samorządu terytorialnego oraz w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli. Obsługujemy spółki prawa handlowego (w tym zagraniczne lub z udziałem kapitału obcego), banki, podmioty gospodarcze z branży samochodowej, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, zespoły opieki zdrowotnej oraz osoby fizyczne. Prowadzimy doradztwo na rzecz organów administracji publicznej - centralnych i lokalnych.

Adres i telefon z Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Bielsko-Biała

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 15:54:54

Dodatkowe informacje: Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Polecane ogłoszenia

Wild Bean Cafe

cappucino - Hot-Dog - Kanapki

ALDI

dyskont spożywczy - market - sklep spożywczy

ALDI

dyskont spożywczy - market - sklep spożywczy

ALDI [W budowie]

dyskont spożywczy - market - sklep spożywczy

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

    E-mail został wysłany