Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Ostatnie biznes

NITRO Fencing

Nitro Fencing LLC. is a full service fence company offering beautiful and durable fencing options specializing in Wood, Vinyl, Aluminum, and Chain Link Fencing--Custom Gates & Openers. Call Today!

5L2F

5L2F is a Limited Liability Company dedicated to tax preparation for individuals, their businesses and trusts. Founded in 2022, our partners noticed a need for tax preparation that catered to the individual. Too many advertisements catered to refunds, our approach is simple - no client is too big or too…

Blonde AF State of Mind

Blonde AF's main hairstylist and owner Carlin is a Master Color Specialist, Blonde Specialist, and his very talented protégé hairstylist Cassidy is our newest addition to the AF family with top-notch results! Keune is a very High-End product and color line from Europe! Along with K18 and Leaf & Flower…

tedious repairs

Tedious Repairs is were locals and students have been coming for Chico auto repair since 2008. The automotive mechanic team works on just about every car problem you can imagine. We offer a wide range of service and repair on gas, hybrid, EV and diesel vehicles. Diagnostic testing, problem lights,…

Planet Fitness

We're Planet Fitness - The Judgement Free Zone, and we know that it?s never been more important to stay active and maintain good health. So, we?re making our clean clubs even cleaner with touchless check-in and cleaning stations stocked with disinfectant spray so you can be Cleansiderate?. Plus, with the…

Griffin Farms LCID Landfill

Land clearing and inert debris only. No garbage. We accept trees, stumps, rock, dirt, etc.
Pokaż więcej
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
Grunwaldzka 22 B /1 | 43-300, Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, w szczególności w zakresie:

- porady prawne,
- konstruowanie i opiniowanie umów,
- opracowywanie pism procesowych,
- reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
- reprezentowanie podmiotów w postępowaniach planistycznych, w tym kwestionowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub dochodzenie odszkodowań, związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości,
- reprezentowanie wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- obsługa prawna zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- pomoc prawna dla beneficjentów przy ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej, a także w postępowaniach o zwrot tych środków,
- obsługa prawna podmiotów publicznych, przedsiębiorców i osób fizycznych,
- obsługa prawna spółek prawa handlowego, także w zakresie prawa upadłościowego,
- obsługa prawna uczelni wyższych,
- obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń,
- obsługa prawna publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- doradztwo organizacyjne,
- opinie prawne,
- prowadzenie spraw podatkowych,
- doradztwo prawno-podatkowe,
- dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i na osobie, w tym od firm ubezpieczeniowych oraz Skarbu Państwa,
- dochodzenie wierzytelności,
- dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (m.in. zwrot tzw. "opłat półkowych"),
- rozwiązywanie sporów w drodze mediacji i negocjacji
Specjalizujemy się w prawie administracyjnym, podatkowym, samorządu terytorialnego oraz w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli. Obsługujemy spółki prawa handlowego (w tym zagraniczne lub z udziałem kapitału obcego), banki, podmioty gospodarcze z branży samochodowej, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, zespoły opieki zdrowotnej oraz osoby fizyczne. Prowadzimy doradztwo na rzecz organów administracji publicznej - centralnych i lokalnych.

Adres i telefon z Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Bielsko-Biała

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 15:54:54

Dodatkowe informacje: Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

    E-mail został wysłany