Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun

Ostatnie biznes

Deschutes Gutter Company

Deschutes Gutter Company is a professional full-service gutter company in Bend, OR that specializes in commercial and residential gutters. We have years of experience in the industry and use only the highest quality materials and techniques. We are dedicated to providing our clients with superior service and results. We offer…

Blank Slate Surfaces LLC

"Home Improvement store with showroom. Hardwood, tile, lvt, laminate, carpet, etc.

First National Bank of Omaha

First National Bank of Omaha is proud to serve and offers personal, business, commercial, and wealth solutions with branch, mobile and online banking for checking, loans, mortgages, and more. We're the Great Big Small Bank and by remaining fiercely independent and family-owned, we make decisions based on what's best for…

First National Bank of Omaha

First National Bank of Omaha is proud to serve and offers personal, business, commercial, and wealth solutions with branch, mobile and online banking for checking, loans, mortgages, and more. We're the Great Big Small Bank and by remaining fiercely independent and family-owned, we make decisions based on what's best for…

First National Bank of Omaha

First National Bank of Omaha is proud to serve and offers personal, business, commercial, and wealth solutions with branch, mobile and online banking for checking, loans, mortgages, and more. We're the Great Big Small Bank and by remaining fiercely independent and family-owned, we make decisions based on what's best for…

First National Bank of Omaha

First National Bank of Omaha is proud to serve and offers personal, business, commercial, and wealth solutions with branch, mobile and online banking for checking, loans, mortgages, and more. We're the Great Big Small Bank and by remaining fiercely independent and family-owned, we make decisions based on what's best for…

First National Bank of Omaha

First National Bank of Omaha is proud to serve and offers personal, business, commercial, and wealth solutions with branch, mobile and online banking for checking, loans, mortgages, and more. We're the Great Big Small Bank and by remaining fiercely independent and family-owned, we make decisions based on what's best for…
Pokaż więcej
Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun
3 Maja 9 /1 | 19-300, Ełk

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun

ZAKRES USŁUG
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie:

Prawa cywilnego, w tym m.in.:

sprawy o zapłatę
sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
sprawy o naruszenie dóbr osobistych
sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości,
o naruszenie posiadania, postępowanie wieczystoksięgowe
postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawa rodzinnego, w tym mi.in.:

sprawy o podział majątku
sprawy o rozwód i separację
sprawy o alimenty (między małżonkami, alimenty dla dzieci)
sprawy związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów z dziećmi
sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka
sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawa spadkowego, w tym m.in.:

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź z testamentu
sprawy o dział spadku
sprawy o zachowek

Prawa karnego, w tym m.in.:

obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia
udział w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach na policji
obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie
sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji itp.
reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.:

sprawy o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie
sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych (odprawy, premie, wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych)
sprawy o mobbing i dyskryminację
sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
sprawy dotyczące rent, emerytur
sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Prawa administracyjnego, w tym m.in.:

reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi
odwołania od decyzji administracyjnych
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres i telefon z Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun Ełk

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 19:47:21

Dodatkowe informacje: Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JÓZEF OSTAFIN

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE * zakładanie, rejestracja oraz likwidacja spółek handlowych, * ...

Kancelaria Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski

RadcaPrawnyKasprzyk i Waliszewskiprowadząlokalnąkancelarięprawnąpołożoną w Gdańsku.Od 2009...

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Leszczyńska

KancelariaRadcyPrawnegoKatarzynaLeszczyńskamieścisięprzyul.Topolowa 23a w...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Wyszenko - Porady prawne, doradztwo prawne

Prawo karne W zakresie prawa karnego Adwokat Michał Wyszenko reprezentuje interesy podejrzanego...

BMBK Kancelaria Radcy Prawnego Marek Bajgiert

Myślimy i działamy proaktywnie, wszelkie przedstawione przez Klientów zagadnienia nie rozważamy w...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Julita Bielińska-Szklarz

OPIS DZIAŁALNOŚCI Priorytetem Kancelarii jest wykonywanie czynności zawodowych według najwyższych...

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Burzyńska

Oferuję konsultacje i porady prawne. Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem...

Gugała Paulina Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria udziela porad prawnych i świadczy usługi prawne w zakresie postępowań pozasądowych (m....

Adwokat Jacek Wyleżuch Kancelaria Adwokacka

Kancelaria prawna wykonuje działania związane z prowadzeniem czynności doradczych,...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicja Maciejowska

Adwokat Alicja Maciejowska świadczy szerokie usługi prawne. Kancelaria świadczy usługi prawnicze w...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Karaczun

    E-mail został wysłany