Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Ostatnie biznes

C6 Pest Control, LLC.

C6 Pest Control has spent over 25 years serving people in San Antonio, throughout Bexar County and into the surrounding communities. We provide efficient and humane removal, and then work with homeowners on prevention tips for the future. Call us today at (210) 429-8313 or reach out here online and…

Credo

Credo is the Latin word for "I believe." We believe that good food and good company go hand in hand. We believe in the time-honored tradition of the dinner table debate and the swirling mix of ideas that makes this country great. We believe simple things can be brilliant, like…

Thrive Yoga Manette

Thrive Yoga Manette is a cozy community yoga studio offering heated & unheated yoga classes that support your ability to flourish.

Bentley & More LLP

Our Newport Beach personal injury law firm has helped secure millions of dollars in case awards and settlements for our clients. While many people assume accident and injury lawsuits are straightforward, the truth is that they can quickly turn into complicated legal battles that can last months or even years.…

Home Solutions Near Me LLC

Home Solutions Near Me LLC is a top-rated realtor ready to help you with all your real estate needs in Blue Ash, OH. Our unique knowledge of the market set us apart in the industry. With extensive customer service background and negotiation skills, we offer our clients the type of…
Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz
Uniwersytecka 13 | 40-007, Katowice

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), informuje że notariusz dokonuje następujących czynności:

1) notariusz sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) sporządza poświadczenia,
4) notariusz doręcza oświadczenia,
5) spisuje protokoły,
6) sporządza protesty weksli i czeków,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjęcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).

Na naszej stronie internetowej przedstawiam - zakładka DOKUMENTY
przedstawiam spis dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej typowych czynności notarialnych.

Dokumenty dotyczące m.in :

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Darowizna nieruchomości lokalowej
DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI
LOKALOWEJ
Umowa majątkowa małżeńska
UMOWA MAJĄTKOWA
MAŁŻEŃSKA
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU
LUB ODRZUCENIU SPADKU
Akt poświadczenia dziedziczenia
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Sprzedaż nieruchomości gruntowej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ
Sprzedaż nieruchomości lokalowej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
LOKALOWEJ

W zakres obowiązków notariusza, określonych ustawą wchodzi :

- sporządzanie aktów notarialnych
- sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia
- sporządzanie poświadczeń
- doręczanie oświadczeń
- spisywanie protokołów
- sporządzanie protestów, weksli i czeków
- sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz Katowice

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-24 10:46:28

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz Muszyńska Małgorzata

Kompleksowa obsługa firm w zakresie rachunkowości i podatków, prowadzenie pełnej księgowości...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

    E-mail został wysłany