Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Ostatnie biznes

Coastal Wildlife & Pest Services

Coastal Wildlife Services is your number one choice for rat removal, bat removal, armadillo trapping, raccoon trapping, squirrel removal, mole removal and control and many other nuisance wildlife and pest related issues. We are a local, family owned and operated wildlife and pest control business right here in Jacksonville, Florida.…

Benton Family Healthcare LLC

Chiropractic care for the entire family in Terre Haute, Indiana. Experienced and Compassionate Team: Our dedicated professionals are passionate about helping you achieve your health goals and providing the highest level of care.

SETC Assistance Program

Unlock substantial savings with the Self-Employed Tax Credit (SETC) program. Confirm your eligibility for tax credits, up to $32220 from 2020 & 2021.

EMC Marketing

#1 Marketing Company in Port Saint Lucie, Fl - SEO, Paid Ads, Web Design & Google Reviews - 33+ Industries At EMC we help double or triple the amount of traffic your company is currently receiving with funnel creation and social media advertising. We offer a plethora of services from…

Lion Cub's Cookies

What started as a small pop-up, blossomed into a store front in the heart of Columbus making the BEST and FRESHEST cookies in the City! We opened our first location in Grandview Heights, OH and our second location in Worthington, OH! We hand make our dough each week, then bake…

Hilana LLC

We provide medical equipment and supplies for hospitals and private physicians. Our inventory consists of all your needs from hospital beds all the way down to hypodermic needles and bandages. We deliver all products nationwide

Stone tech. Masonry

Find Stone tech. Masonry, a Brickwork Contractor, serving Louisville, Kentucky and located in the 40202 ZIP code. For more information on products and services for Stone tech. Masonry please contact (502) 557-0022 during normal business hours. Or find out more at http://www.stometechmasonry.com

Pacific Ergonomics

Pacific Ergonomics is a San Diego-based office and lab boutique, supplying ergonomic solutions to businesses all over the United States. Our extensive services encompass ergonomic consulting and evaluations for laboratory, office, industrial, manufacturing, retail, and patient safe handling environments; ergonomic office and laboratory furniture; design, space planning, and color selection;…
Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz
Uniwersytecka 13 | 40-007, Katowice

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), informuje że notariusz dokonuje następujących czynności:

1) notariusz sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) sporządza poświadczenia,
4) notariusz doręcza oświadczenia,
5) spisuje protokoły,
6) sporządza protesty weksli i czeków,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjęcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).

Na naszej stronie internetowej przedstawiam - zakładka DOKUMENTY
przedstawiam spis dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej typowych czynności notarialnych.

Dokumenty dotyczące m.in :

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Darowizna nieruchomości lokalowej
DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI
LOKALOWEJ
Umowa majątkowa małżeńska
UMOWA MAJĄTKOWA
MAŁŻEŃSKA
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU
LUB ODRZUCENIU SPADKU
Akt poświadczenia dziedziczenia
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Sprzedaż nieruchomości gruntowej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ
Sprzedaż nieruchomości lokalowej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
LOKALOWEJ

W zakres obowiązków notariusza, określonych ustawą wchodzi :

- sporządzanie aktów notarialnych
- sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia
- sporządzanie poświadczeń
- doręczanie oświadczeń
- spisywanie protokołów
- sporządzanie protestów, weksli i czeków
- sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz Katowice

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-24 10:46:28

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz Muszyńska Małgorzata

Kompleksowa obsługa firm w zakresie rachunkowości i podatków, prowadzenie pełnej księgowości...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

    E-mail został wysłany