Rationalsewer

Ostatnie biznes

Felt Anthony Painting & Wallcovering Inc.

We provide value through our exceptional service Let us come to your project or business, have a look at what you want to have done, and give you a custom painting quote. We’re confident that you’ll find our painting prices to be fair, affordable, and competitive. We depend on great…

Ivy Fades

Ivy Fades is a private barber shop in Chicago's Lincoln Square neighborhood. We offer haircut, beard trim, and eyebrow services. Well recognized for our attention to detail and personalized service, you can rest assure, we work with you closely to achieve the look you deserve. We are open to all…

Peter O. Cabrera, DDS & Bahareh Sabzehei, DDS, MS

Our periodontists, Drs. Cabrera and Sabzehei offer quality procedures along with the latest and most innovative technology to address common issues, including periodontitis, gum recession, and overall oral health and wellness. We work alongside our patients to ensure personalized care to achieve a comprehensive plan for oral health and wellness.

Knickerbocker Oral and Facial Surgery

About Knickerbocker Oral and Facial Surgery Board Certified Oral & Maxillofacial Surgeon, Doron Ringler, DMD, MD, practices a full scope of oral and maxillofacial surgery with expertise ranging from corrective jaw surgery to dental implants and wisdom tooth removal. He can also diagnose and treat facial pain, facial injuries and…

Mobile Guard Security Services

As a top patrol security company in Los Angeles, we always deliver quality results. Our professional security officers complete rounds to make sure your entire event, business, or neighborhood is safe, so you know things are under control.

Shango & The Boys

Local junk removal service and clean outs we haul: appliances/ electronics/ hot tubs/ mattress/ trash/ debris cleanouts: Garage/ homes/ storages/ yards/ office space/ warehouse/ construction Quality service with competitive pricing
Pokaż więcej
Rationalsewer
Kotlarska 10 | 31-539, Kraków

Bardziej szczegółowe informacje na Rationalsewer

Specjalizujemy się w projektowaniu i modelowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

- projektowanie sieci kanalizacji deszczowej,
- projektowanie kanalizacji ogólnospławnej,
- obliczanie objętości zbiorników retencyjnych
- gospodarowanie wodami opadowymi
- modelowanie sieci kanalizacyjnych
- modelowanie sieci wodociągowych
- modelowanie zbiorników retencyjnych
- projektowanie zbiorników retencyjnych
- modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej
- modelowanie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej
- projektowanie i modelowanie sieci wod-kanModelowanie Hydrodynamiczne Sieci Kanalizacyjnej - Wymagania:
Zgodnie z wytycznymi proste metody obliczeniowe mogą służyć jedynie do obliczeń hydraulicznych nowo projektowanych prostych układów — w przeciwnym wypadku modelowanie sieci kanalizacyjnej staje się wymogiem. Poprawnie wykonany model opisuje procesy zachodzące w sieci kanalizacyjnej, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci kanalizacyjnej: przepływy ciśnieniowe, cofki, wylewy w poszczególnych węzłach.


Inżynieria środowiska

Ochrona środowiska:

- Sporządzanie ewidencji:
Monitorowanie działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową oraz przekazywaniem wyników okresowych pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

- Raporty do KOBiZE:
Analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do sporządzenia raportu oraz wprowadzeniem go do systemu.

- Opłaty środowiskowe:
Naliczenie opłat zgodnie z prowadzoną działalnością i zakresem korzystania ze środowiska: wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.

- Gospodarka odpadami i opakowaniami:
Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów i opakowań wprowadzanych na rynek.

Adres i telefon z Rationalsewer Kraków

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-05 13:59:26

Dodatkowe informacje: Rationalsewer

Polecane ogłoszenia

Reed Recruitment Poland

employment agency - recruitment agency - recruitment company

F45 Training Wilanow

F45 Training - F45 - Gym near me

ALDI

dyskont spożywczy - market - sklep spożywczy

ALDI

dyskont spożywczy - market - sklep spożywczy

Rituals

bath - beauty - body

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Rationalsewer

    E-mail został wysłany