Ekoanalityka J. Sternal

Ostatnie biznes

SheMD: Meryl Kahan, MD

The mission of SheMD is to deliver outstanding gynecology and medical aesthetics services to the residents of the Little Neck and Douglaston neighborhoods of Queens, New York City, New York, in addition to the Great Neck area of Nassau County. Under the leadership of board-certified obstetrician and gynecologist Dr. Meryl…

Fumigador Profesional

Especialistas en fumigación de casas, apartamentos y restaurantes. Utilizamos métodos efectivos y los mejores productos para la eliminación de plagas. Eliminamos insectos, roedores y controlamos plagas ¿Problemas con cucarachas, termitas o roedores? Su hogar puede convertirse en un foco de infección para su familia. Llámenos y dígale adiós a cualquier…
Pokaż więcej
Ekoanalityka J. Sternal
Zielona 24 | 64-100, Leszno

Bardziej szczegółowe informacje na Ekoanalityka J. Sternal

Laboratorium wykonuje badania i pomiary emisji hałasu i emisji substancji do powietrza atmosferycznego w środowisku ogólnym oraz w środowisku wnętrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zakresie

- hałas
- wibracja drgania mech
- stężenie czynników chemicznych
- stężenie respirabilnych włókien azbestu
- skuteczność wentylacji i strumień powietrza wentylacyjnego
- mikroklimat zimny, umiarkowany, gorący
- stężenie pyłu w powietrzu

Ponadto oferujemy innym laboratoriom szeroki zakres podwykonawstwa w dziedzinie badań laboratoryjnych a w szczególności oznaczenia zawartości w otrzymanych próbach między innymi:

- krystalicznej krzemionki (kwarcu, krystobaltu, trydymitu)
- olejów mineralnych
- lotnych związków organicznych metodą GC-MS
- podtlenku azotu
- kwasu siarkowego
- amoniaku
- siarkowodoru
- formaldehydu
- chloru
- chlorowodoru
- nadtlenku wodoru
- ozonu
- kwasu mrówkowego
- odmian azbestu metodą IR

W zakresie badań w środowisku pracy wykonujemy akredytowane oznaczenie stężeń w powietrzu:

- pyłu (frakcja wdychalna i respirabilna)
- krystalicznej krzemionki w pyle (oznaczania kwarcu, krystobalitu i trydymitu metodą FTIR)
- lotnych związków organicznych - LZO - metodą GC-MS
- podtlenku azotu
- mgły olejów mineralnych
- mgły kwasu siarkowego i tritlenku siarki
- formaldehydu, amoniaku i siarkowodoru
- ditlenku azotu, tlenku azotu i tlenku węgla
- chloru i chlorowodoru

W ramach akredytacji pobieramy także próbki w celu oznaczenia stężeń:

- respirabilnych włókien azbestu,
- związków nieorganicznych (chrom, cynk, cyna, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, żelazo),
- związków organicznych i nieorganicznych (wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, nadtlenek wodoru, ozon, kwas mrówkowy),
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,

oraz wykonujemy pomiary czynników fizycznych, takich jak:

- hałas,
- drgania mechaniczne działające na organizm człowieka

Krzemionka krystaliczna, podtlenek azotu.
Laboratorium Ekoanalityka J. Sternal wykonuje badania i pomiary:

- czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
- powykonawstwo dla innych laboratoriów
- emisji substancji i energii do środowiska ogólnego (zewnętrznego)
- czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku komunalnym
- oznaczania pH gleby
- zawartość związków organicznych w próbkach garb, klejów itp.

* Krzemionka krystaliczna,
* Podtlenek azotu,
* Sewofluran,
* Anestetyki,
* Emisja hałasu
* Akredytacja.

Adres i telefon z Ekoanalityka J. Sternal Leszno

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 20:11:11

Dodatkowe informacje: Ekoanalityka J. Sternal

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Ekoanalityka J. Sternal

    E-mail został wysłany