Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Ostatnie biznes

Randall L Gallagher Memorials Inc

Offering granite and bronze memorials and mausoleums, cemetery lettering and cleaning. Locally based, family operated, and superior quality. We are ready to assist you with our combined talent of more than 35 years of experience. You can trust us to help you through the most difficult time in your life.

Talkin' Tacos Towncenter

Talkin' Tacos™ started as a food truck in the Miami community, aiming to provide the best Mexican food in South Florida. But as we grew a larger and larger following, the lines around our food truck became too hard to keep up with. We knew we needed to expand into…

Cupbop - Korean BBQ in a Cup

Cupbop is SIMPLE, FAST, and TASTY Korean BBQ in a cup, served with big helpings of Korean fun and friendliness.

EZ Solar Panel Cleaning Company

Solar Panel cleaner for residential and commercial properties. We specialize in bird abatement and bird proofing solar panels in Tucson, Phoenix, Yuma, AZ and their surrounding areas.

Alexander Ingalls - RBC Wealth Management Financial Advisor

With customized advice and guidance, we help you build a financial strategy targeted toward achieving your financial goals. You can depend on our investment management experience to help you develop strategies and solutions for pursuing financial security, no matter where you are in life.

Allison Jacobson - RBC Wealth Management Financial Advisor

With customized advice and guidance, we help you build a financial strategy targeted toward achieving your financial goals. You can depend on our investment management experience to help you develop strategies and solutions for pursuing financial security, no matter where you are in life.
Pokaż więcej
Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane
Rataja 10 | 05-850, Pogroszew

Bardziej szczegółowe informacje na Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

W skład naszych usług wchodzą :
Badania geotechniczno-geologiczne
wiercenia geologiczno-inżynierskie, geotechniczne
dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych
badania geologiczne pod domki jednorodzinne
badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
dokumentacje geologiczno-inżynierskie
dokumentacje badań podłoża gruntowego
odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
badanie nasypów
badania i odbiory wykopów
badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
operaty wodnoprawne
projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
nadzory geotechniczne inwestycji
Badania gruntów i kruszyw:
skład ziarnowy - analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia
wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji
wskaźnik piaskowy
wskaźnik nośności CBR,
zawartość siarki
zawartość zanieczyszczeń obcych
wilgotność
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (wg metody Proctora)
wilgotność optymalna (wg metody Proctora)
granice konsystencji: płynności, plastyczności
wskaźnik plastyczności
zawartość zanieczyszczeń organicznych
odczyn pH
zawartość węglanów wapnia
kapilarność bierna
oznaczenie gęstości i nasiąkliwości
Badania betonów i stabilizacji:
pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją w warunkach normowych
badanie konsystencji mieszanki betonowej
badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
badanie wytrzymałości na ściskanie
badanie nasiąkliwości
opracowanie recept laboratoryjnych
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek MCE:
uziarnienie mieszanki kruszyw - ekstrakcja
zawartość asfaltu
gęstość, gęstość objętościowa
zagęszczenie warstwy z wykonaniem próbek Marshalla
oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
stabilność i odkształcenie
rozciąganie pośrednie
odporność na działanie wody i mrozu – ITSR
moduł sztywności badanie sczepności warstw – badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia warstw asfaltowych w aparacie Leutnera

Dysponujemy aparaturą badawczą posiadającą niezbędne świadectwa uwierzytelnienia oraz certyfikaty jakości.|
Badania wykonujemy według obowiązujących Polskich i Europejskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych.
Dokładny wykaz sprzętu jakim dysponujemy znajdziecie państwo na naszej stronie www.

Adres i telefon z Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane Pogroszew

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 11:26:57

Dodatkowe informacje: Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Podobne przedsięwzięcia w Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Geobud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Od 30 lat wykonujemy prace z zakresu: - geologii inżynierskiej - geotechniki - hydrogeologii -...

"Geo-Hydro" Andrzej Woźniak

HYDROGEOLOGIA * Projekty robót geologicznych i wykonawstwo: Pomp ciepła, studni głębinowych *...

Geodezja Mastergeo Marcin Mitura

* Obsługa geodezyjna firmy Przygotowujemy specjalne oferty dla firm projektowych, budowlanych...

Geo-Log Badania Geologiczne i Geotechniczne

Firma Geo-Log z Tarnowa świadczy usługi geologiczne w zakresie: Geotechniki: * opinie...

GeoEkoBud Geologia i Geotechnika

Odwierty geotechniczne i badanie gruntu GeoEkoBud - Badania Geologiczne i Ochrona...

"Geo-Dom" Maciej Kij Usługi Geologiczne i Inwestycyjne

Obsługa geologiczna inwestycji Badanie gruntu pod inwestycje Opinie i dokumentacje...

"Eko-Geo Suwałki" S.C. Przedsiębiorstwo Geologiczne

Firma Eko-Geo Suwałki oferuje usługi w zakresie geologii, studniarstwa i ochrony środowiska. W...

Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar

Studnie Budowa ujęć wody -Wiercenie studni odwadniających, -Renowacja i odtworzenie studni...

Przedsiębiorstwo Geologiczne Aqua Jacek Kuciaba

GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA: - badania podłoża gruntowego pod budynki wielorodzinne i hale...

pigeologia.pl

Posiadamy spore doświadczenie w wykonywaniu badań gruntu - głównie w rejonie karpackim, który ze...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

    E-mail został wysłany