Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Ostatnie biznes

Royalty Turf

"Royalty Turf is available for front and back lawns, gardens, schools, golf courses, nurseries, and even sports complexes. A pristine lawn is the hallmark of a beautiful and luxurious home. For the perfect looking thick, green, lush lawns, many Californians in upscale residencies trust Royalty Turf. Our high-quality turf solutions…

Victoria Junkies

En Victoria Junkies nos destacamos por ser la mejor opción para nuestros clientes. Con nuestra compañía puede llegar a ganar hasta $10,000 por vender su carro viejo. Y si todavía anda, le mejoramos el precio. Nuestra compañía brinda servicios en el Sur-Centro de Los Ángeles, Pico Rivera, East Los Ángeles,…

Renteria's Landscape LLC

Then call Renteria's Landscape LLC, a company with over 7 years of gardening and landscaping experience. Our Services: • Lawn Mowing • Pruning and Cutting Trees • Installation of Automatic Irrigation Systems • Shrub and Brush Trimming • Planting of New Grass • Planting or Placement of Flowers and Plants…
Pokaż więcej
Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane
Rataja 10 | 05-850, Pogroszew

Bardziej szczegółowe informacje na Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

W skład naszych usług wchodzą :
Badania geotechniczno-geologiczne
wiercenia geologiczno-inżynierskie, geotechniczne
dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych
badania geologiczne pod domki jednorodzinne
badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
dokumentacje geologiczno-inżynierskie
dokumentacje badań podłoża gruntowego
odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
badanie nasypów
badania i odbiory wykopów
badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
operaty wodnoprawne
projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
nadzory geotechniczne inwestycji
Badania gruntów i kruszyw:
skład ziarnowy - analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia
wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji
wskaźnik piaskowy
wskaźnik nośności CBR,
zawartość siarki
zawartość zanieczyszczeń obcych
wilgotność
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (wg metody Proctora)
wilgotność optymalna (wg metody Proctora)
granice konsystencji: płynności, plastyczności
wskaźnik plastyczności
zawartość zanieczyszczeń organicznych
odczyn pH
zawartość węglanów wapnia
kapilarność bierna
oznaczenie gęstości i nasiąkliwości
Badania betonów i stabilizacji:
pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją w warunkach normowych
badanie konsystencji mieszanki betonowej
badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
badanie wytrzymałości na ściskanie
badanie nasiąkliwości
opracowanie recept laboratoryjnych
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek MCE:
uziarnienie mieszanki kruszyw - ekstrakcja
zawartość asfaltu
gęstość, gęstość objętościowa
zagęszczenie warstwy z wykonaniem próbek Marshalla
oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
stabilność i odkształcenie
rozciąganie pośrednie
odporność na działanie wody i mrozu – ITSR
moduł sztywności badanie sczepności warstw – badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia warstw asfaltowych w aparacie Leutnera

Dysponujemy aparaturą badawczą posiadającą niezbędne świadectwa uwierzytelnienia oraz certyfikaty jakości.|
Badania wykonujemy według obowiązujących Polskich i Europejskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych.
Dokładny wykaz sprzętu jakim dysponujemy znajdziecie państwo na naszej stronie www.

Adres i telefon z Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane Pogroszew

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 11:26:57

Dodatkowe informacje: Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Podobne przedsięwzięcia w Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Geobud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Od 30 lat wykonujemy prace z zakresu: - geologii inżynierskiej - geotechniki - hydrogeologii -...

"Geo-Hydro" Andrzej Woźniak

HYDROGEOLOGIA * Projekty robót geologicznych i wykonawstwo: Pomp ciepła, studni głębinowych *...

Geodezja Mastergeo Marcin Mitura

* Obsługa geodezyjna firmy Przygotowujemy specjalne oferty dla firm projektowych, budowlanych...

Geo-Log Badania Geologiczne i Geotechniczne

Firma Geo-Log z Tarnowa świadczy usługi geologiczne w zakresie: Geotechniki: * opinie...

GeoEkoBud Geologia i Geotechnika

Odwierty geotechniczne i badanie gruntu GeoEkoBud - Badania Geologiczne i Ochrona...

"Geo-Dom" Maciej Kij Usługi Geologiczne i Inwestycyjne

Obsługa geologiczna inwestycji Badanie gruntu pod inwestycje Opinie i dokumentacje...

"Eko-Geo Suwałki" S.C. Przedsiębiorstwo Geologiczne

Firma Eko-Geo Suwałki oferuje usługi w zakresie geologii, studniarstwa i ochrony środowiska. W...

Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar

Studnie Budowa ujęć wody -Wiercenie studni odwadniających, -Renowacja i odtworzenie studni...

Przedsiębiorstwo Geologiczne Aqua Jacek Kuciaba

GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA: - badania podłoża gruntowego pod budynki wielorodzinne i hale...

pigeologia.pl

Posiadamy spore doświadczenie w wykonywaniu badań gruntu - głównie w rejonie karpackim, który ze...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

    E-mail został wysłany