KAJA PRZEDSI��BIORSTWO BUDOWLANO IN��YNIERYJNE w POLSKA

 
  • iGlobal
  • Polska
  • Kaja Przedsi��Biorstwo Budowlano In��Ynieryjne
KAJA PRZEDSI��BIORSTWO BUDOWLANO IN��YNIERYJNE w POLSKA

"Kaja" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

28 Czerwca 1956 r. 392 Poznań
sieci ciepłownicze - - gazownicze
"Kaja" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne (wraz z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg "Roman Dyba"...