MA��OPOLSKI O��RODEK SZKOLENIOWY AKCENT LESZEK KU�� w POLSKA

 
  • iGlobal
  • Polska
  • Ma��Opolski O��Rodek Szkoleniowy Akcent Leszek Ku��
MA��OPOLSKI O��RODEK SZKOLENIOWY AKCENT LESZEK KU�� w POLSKA

Małopolski Ośrodek Szkoleniowy "Akcent" Leszek Kuś

Rynek 3 Bobowa
szkolenia bhp - - szkolenia ppoż
1. SŁUŻBA BHP W ZAKŁADACH PRACY 2. Szkolenia okresowe BHP Zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz szkoleń...