Tercharpol Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Christofle Chicago

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French

Christofle New York Bleecker Street

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French

Christofle Palm Beach

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French

Christofle New York

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French

Christofle Geary's

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French

Innovative Concrete LLC

Decorative Concrete

Cairns Pest Control Services

Residential and Commercial Pest Control

Christofle Montreal

Since the brand was founded in 1830, Charles Christofle and his successors have made silver – a precious metal symbolising purity – the icon of a lifestyle. The brand’s historical flamboyance, and all the epochs and styles it has explored to worldwide acclaim, have made Christofle the symbol of French
Pokaż więcej
Tercharpol Sp. z o.o.
Boczna 15 | 41-100, Siemianowice

Bardziej szczegółowe informacje na Tercharpol Sp. z o.o.

Trzon naszej działalności stanowi produkcja kruszyw z odpadów pogórniczych i pohutniczych. Przy ich produkcji wykorzystujemy duże doświadczenie naszych francuskich i polskich akcjonariuszy.
Proces produkcji zapewnia odżelazienie kruszywa poprzez zastosowanie uławiacza magnetycznego o dużej mocy.

Paleta kruszyw obejmuje:

• sztuczne kruszywa mineralne TERKO - żużel hutniczy
• kruszywa z łupkoporytu (łupka przywęglowego samoczynnie przepalonego na zwałach tzw. hałdy czerwonej)
• kruszywa z odwęglonego łupka przywęglowego

SZTUCZNE KRUSZYWA MINERALNE "TERKO"

Produkowane są z żużla hutniczego zalegającego na hałdach Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich. Materiał ten charakteryzuje:

• ciągłe uziarnienie, ostry kształt ziaren zapewniający dobre klinowanie w procesie zagęszczania,
• dobra nośność po zagęszczeniu, nawet w warunkach pełnego nasycenia wodą,
• niewielka podatność na rozkruszanie i miażdżenie przy zagęszczaniu i w warunkach działania wody i mrozu,
• brak wrażliwość na powstawanie wysadzin co pozwalana na wbudowywanie także w warstwy mrozoochonnne i tzw. wzmocnienia podłoża

Kruszywa zgodnie z wymaganiami kwalifikuje się jako mieszanka kruszywa żużlowego z przeznaczeniem do wykonywania podbudów zasadniczych i pomocniczych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem.
Pod względem ekologicznym kruszywa TERKO nadają się do stosowania w budownictwie kubaturowym i drogowym.

W przypadku dużego odbioru istnieje możliwość dostosowania produkowanych frakcji do zamówienia odbiorcy.

KRUSZYWA Z ŁUPKOPORYTU (łupka przywęglowego samoczynnie przepalonego na zwałach tzw. hałdy czerwonej)

Przedsiębiorstwo TERCHARPOL S.A. oferuje klasyfikowane kruszywo budowlane nadające się doskonale do budowy dróg, autostrad, placów, parkingów itp.

Kruszywa są produkowane z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w Europie Zachodniej i z zastosowaniem francuskiej techniki i technologii.

Adres i telefon z Tercharpol Sp. z o.o. Siemianowice

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-27 12:03:52

Dodatkowe informacje: Tercharpol Sp. z o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Tercharpol Sp. z o.o.

Fire-Com

Firma Fire – Com Sp.j. Marcin Ostrowski, Maciej Schneider, Hieronim Jakubowski z siedzibą w...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Tercharpol Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany