Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Ostatnie biznes

Nikka Corp

Nikka Corp offers a wide selection of in-stock decorative concrete, concrete coatings, and polished concrete supplies for commercial contractors. Our deeply trained associates can offer you knowledgeable guidance and ensure you have the right product or equipment for the job at hand. We also service any product we sell. Stop…

Michael D. Neal & Associates, Inc.

Michael D. Neal & Associates, Inc. has been your locally owned and operated forest service consultant since 1974. We take great pride in providing top-of-the-line quality and service to our clients. For over 40 years, we have dedicated our business to helping families retain their land so they may pass…

Classic Cuts Tree Trimming and Removal

Tree trimming and removal company that offers service to Johnson County (and surrounding areas). Provide free estimates and handle several other tree services.

LibertyX Bitcoin ATM

The ATM at CVS of Bethlehem now sells bitcoin through LibertyX! Download the LibertyX app, select this location, and scan / paste your bitcoin wallet address to generate a LibertyX order number. Select LibertyX on the traditional ATM, and enter the order number and purchase amount. Then insert your debit…

LibertyX Bitcoin ATM

The ATM at CVS of Middlebury now sells bitcoin through LibertyX! Download the LibertyX app, select this location, and scan / paste your bitcoin wallet address to generate a LibertyX order number. Select LibertyX on the traditional ATM, and enter the order number and purchase amount. Then insert your debit…

LibertyX Bitcoin ATM

The ATM at CVS of Indianapolis now sells bitcoin through LibertyX! Download the LibertyX app, select this location, and scan / paste your bitcoin wallet address to generate a LibertyX order number. Select LibertyX on the traditional ATM, and enter the order number and purchase amount. Then insert your debit…

LibertyX Bitcoin ATM

The ATM at CVS of Orrville now sells bitcoin through LibertyX! Download the LibertyX app, select this location, and scan / paste your bitcoin wallet address to generate a LibertyX order number. Select LibertyX on the traditional ATM, and enter the order number and purchase amount. Then insert your debit…

Moncarz Law Firm PL

At Moncarz Law Firm we help business owners and investors get out of trouble from the IRS without them having to spend endless nights worrying about the IRS.
Pokaż więcej
Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna
Reymonta 80 lok. 2 | 71-276, Szczecin

Bardziej szczegółowe informacje na Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych, w tym aktów notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz dokonuje następujących czynności prawnych:
• sporządza akty notarialne
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
• sporządza poświadczenia
• doręcza oświadczenia
• spisuje protokoły
• sporządza protesty weksli i czeków
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne takie jak: poświadczania zgodności odpisów, wypisów, wyciągów, kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz Agnieszka Nowak w Szczecinie dokonuje na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne, tj. akty notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Termin można uzgodnić w dowolny dla Państwa sposób: telefonicznie, mailowo lub osobiście w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Władysława Reymonta 80/2. Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej w zakresie aktów notarialnych wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.
Notariusz pomoże rozwiązać wątpliwości natury prawnej, bezpłatnie udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących czynności prawnych.

W zakresie dokonywanych czynności notarialnych Notariusz Szczecin Agnieszka Nowak zapewnia Państwu kierowanie się zasadami uczciwości i bezstronności oraz gwarantuje Państwu rzetelność działań i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Adres i telefon z Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna Szczecin

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-01 04:40:17

Dodatkowe informacje: Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Podobne przedsięwzięcia w Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Teresa Lewińska

OPŁATY Za czynności notarialne notariusz pobiera taksę, ustaloną przez rozporządzenie, uzależnioną...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

    E-mail został wysłany