Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Ostatnie biznes

HealthMarkets Insurance - Chris Babcock

HealthMarkets Insurance Agency searches thousands of insurance plans from over 180 insurance companies to find the coverage that’s right for you at a price that fits your budget. HealthMarkets Insurance Agency enables you to search thousands of Medicare Insurance, Health Insurance, Dental Insurance, Vision Insurance, Supplemental Insurance, and Life Insurance…

Texas CHL-LTC Training, LLC

At Texas CHL ~ LTC Training, LLC. we know your decision to apply for a Texas concealed handgun license, license to carry permit and carry a firearm didn't come lightly and that is a really good thing, because it should be taken seriously. We offer classes that teach the requirements…

Casey's

Your Dwight, IL Casey's at 11 W Northbrook Dr is your one-stop-shop for quality fuels and all your favorite snacks, drinks, and essential groceries. Whatever you need, Casey's is here to help.

Casey's

Your Lincoln, NE Casey's at 4350 State Hill Dr is your one-stop-shop for quality fuels and all your favorite snacks, drinks, and essential groceries. Whatever you need, Casey's is here to help.

Casey's

Your Madison, IN Casey's at 1315 Clifty Dr is your one-stop-shop for quality fuels and all your favorite snacks, drinks, and essential groceries. Whatever you need, Casey's is here to help.

ATX Braces and Smile Aligners

Are you looking for an orthodontist in Pflugerville, Texas? You will love Dr. Brenner and Dr. Konstantoni! Selecting an orthodontist is a big decision. At ATX Braces & Smile Aligners we have made it our mission to create the best smiles in Pflugerville, Round Rock, Hutto, North Austin, Georgetown, and…
Pokaż więcej
Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna
Reymonta 80 lok. 2 | 71-276, Szczecin

Bardziej szczegółowe informacje na Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych, w tym aktów notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz dokonuje następujących czynności prawnych:
• sporządza akty notarialne
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
• sporządza poświadczenia
• doręcza oświadczenia
• spisuje protokoły
• sporządza protesty weksli i czeków
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne takie jak: poświadczania zgodności odpisów, wypisów, wyciągów, kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz Agnieszka Nowak w Szczecinie dokonuje na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne, tj. akty notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Termin można uzgodnić w dowolny dla Państwa sposób: telefonicznie, mailowo lub osobiście w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Władysława Reymonta 80/2. Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej w zakresie aktów notarialnych wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.
Notariusz pomoże rozwiązać wątpliwości natury prawnej, bezpłatnie udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących czynności prawnych.

W zakresie dokonywanych czynności notarialnych Notariusz Szczecin Agnieszka Nowak zapewnia Państwu kierowanie się zasadami uczciwości i bezstronności oraz gwarantuje Państwu rzetelność działań i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Adres i telefon z Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna Szczecin

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-01 04:40:17

Dodatkowe informacje: Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

Podobne przedsięwzięcia w Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Teresa Lewińska

OPŁATY Za czynności notarialne notariusz pobiera taksę, ustaloną przez rozporządzenie, uzależnioną...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Nowak Agnieszka Kancelaria Notarialna

    E-mail został wysłany