Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Ostatnie biznes

Mobile Auto Detailing Solutions

Mobile Auto Detailing Solution, with over 10 years of experience, is your premier choice for car detailing in Tampa, FL. Our mobile service brings the detailing directly to you, ensuring convenience and quality. We specialize in revitalizing your car's appearance, delivering exceptional results that leave your vehicle gleaming. Experience the…

Thrift Plumbing Pty Ltd

At Thrift Plumbing, we specialise in Domestic & Commercial Plumbing, Gas Fitting, Roofing, Hot Water Heaters, Sewer Blockage Repairs and Storm Water Drainage. We have over 30 years experience in the industry.

Chic Boutique Collections

Looking for a chic boutique that offers trendy clothes for both men and women, as well as stylish home decor and accessories? Look no further than Chic Boutique Collections! Our carefully curated selection of fashion-forward clothing and home accessories is sure to impress. Whether you're looking for the perfect outfit…

Forge Strength Chiropractic

Welcome to Forge Strength Chiropractic: Your Gateway to Peak Health and Performance. At Forge Strength Chiropractic, we are committed to assisting you in reaching your peak health and performance through exceptional chiropractic care. Our dedicated team of professionals takes pride in providing the highest quality of evidence-based practices to ensure…

Forge Strength Chiropractic Kwinana

Welcome to Forge Strength Chiropractic: Your Gateway to Peak Health and Performance. At Forge Strength Chiropractic, we are committed to assisting you in reaching your peak health and performance through exceptional chiropractic care. Our dedicated team of professionals takes pride in providing the highest quality of evidence-based practices to ensure…

BestFix Appliance Repair

Client satisfaction is at the forefront of our minds at BestFix Appliance Repair Service. Our business model is built on respect, promptness, honesty, and taking pride in our work. When you choose us for your appliance repair, you learn how closely we hold to these values.

Dover Caravan Park

Dover Caravan Park is ideal for families and groups, with accommodation choices to suit all tastes and budgets that range from un-powered campsites to self-contained ensuite cabins. This spacious park also provides a camper’s kitchen, barbecue area, and excellent amenities block for the use of all guests. The Dover Caravan…

Checkmate Security Services

Checkmate Security Pty Ltd is a company which was established originally in 2012. Checkmate Security Pty Ltd is operated with our own 24 hour, 365 days a year control room dedicated to our clients. We do not rely on subcontractors to monitor our clients. With the dedicated team of our…
Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz
al. Solidarności 19 | 83-110, Tczew

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
umowa dożywocia
przewłaszczenie na zabezpieczenie
ustanowienie hipoteki, służebności
ustanowienie tzw. „subintabulatu”
umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
umowa przedwstępna w powyższym zakresie
oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
ustanowienie odrębnej własności lokalu
zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej
przebudowa budynku wspólnoty i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO SPADKOWE:

sporządzenie testamentu (też z zapisem windykacyjnym)
otwarcie i ogłoszenie testamentu
zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
umowa o dział spadku
umowa zbycia spadku
umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
Akt Poświadczenia Dziedziczenia
rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE:

majątkowe umowy małżeńskie
umowy o podział majątku wspólnego małżonków
PRAWO HANDLOWE:
umowa spółki komandytowej i z o.o.
statut spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
zmiana umowy spółki z o.o.
rozwiązanie spółki z o.o.
protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
uchwała o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółki
przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
możliwość elektronicznego składanie wniosków o rejestrację w KRS

PRAWO MORSKIE:

Kodeks Morski wymaga notarialnego poświadczenia podpisów w przypadku:

przeniesienia własności statku (lub statku w budowie)
ustanowienia hipoteki morskiej na statku (lub statku w budowie)
zgody wierzyciela na sprzedaż statku obciążonego hipoteką morską os. zagranicznej

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz Tczew

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-25 08:58:53

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Kancelaria Notarialna Jędrzej Janicki Notariusz

Kancelaria notarialna jest czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 09:00 do 16:00...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

    E-mail został wysłany