Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Ostatnie biznes

Sabatini Pro Painting

Sabatini Pro Painting specializes in both residential and commercial interior and exterior painting services. Our attention to every detail is why we are the premier painting contractor in the Delaware County Region. When you know your home needs a fresh coat of paint, or when you simply want to give…

Estilo Churro Calzados

Tenemos la mas linda coleccion de calzados para hombre damas y niños modelos exclusivos de moda alegres coloridos y de excelente calidad proximamente inauguramos nuestro showroom veni a conocerlo visita nuestro sitio y hace tu pedido ventas por mayor y menor envios en zona norte y capital CONOCENOS

Rapicuotas - El Préstamo Mas Rápido

PRÉSTAMOS PARA TODOS EL MAS RÁPIDO

Farmacia Benvin

FARMACIA-PERFUMERIA ARTICILOS

Maderas y Aberturas D y M

MADERERA EN GUAYMALLEN - PUERTAS- VENTANAS- MEMBRANAS- RUBEROID -CLAVOS

Around The Clock Locksmith

Are you in need of a reliable, professional and fully licensed locksmith in Greenacres, FL and the surrounding area? At Around The Clock Locksmith, our experienced and highly trained technicians are available 24/7 to assist you with all your locksmith needs, whether it's for your home, business, or car. We…

bp

Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz
al. Solidarności 19 | 83-110, Tczew

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
umowa dożywocia
przewłaszczenie na zabezpieczenie
ustanowienie hipoteki, służebności
ustanowienie tzw. „subintabulatu”
umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
umowa przedwstępna w powyższym zakresie
oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
ustanowienie odrębnej własności lokalu
zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej
przebudowa budynku wspólnoty i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO SPADKOWE:

sporządzenie testamentu (też z zapisem windykacyjnym)
otwarcie i ogłoszenie testamentu
zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
umowa o dział spadku
umowa zbycia spadku
umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
Akt Poświadczenia Dziedziczenia
rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE:

majątkowe umowy małżeńskie
umowy o podział majątku wspólnego małżonków
PRAWO HANDLOWE:
umowa spółki komandytowej i z o.o.
statut spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
zmiana umowy spółki z o.o.
rozwiązanie spółki z o.o.
protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
uchwała o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółki
przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
możliwość elektronicznego składanie wniosków o rejestrację w KRS

PRAWO MORSKIE:

Kodeks Morski wymaga notarialnego poświadczenia podpisów w przypadku:

przeniesienia własności statku (lub statku w budowie)
ustanowienia hipoteki morskiej na statku (lub statku w budowie)
zgody wierzyciela na sprzedaż statku obciążonego hipoteką morską os. zagranicznej

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz Tczew

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-25 08:58:53

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

Kancelaria Notarialna Jędrzej Janicki Notariusz

Kancelaria notarialna jest czynna w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 09:00 do 16:00...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Guzik-Ruszkiewicz

    E-mail został wysłany