Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Ostatnie biznes

Empire Massage Spa

Massage Spa in Lake Worth, West Palm Beach Florida

Richard Harris Ingram and Bozeman PC

Accounting, Audit Consulting, Financial Planning, Tax Returns, Government Auditing, Reviews Compilations, Management Advisory Services, Full Service Business Consultants, Certified Accounts on staff, and Full Payroll Service. Call today to schedule your appointment.

Kevin Renslow Construction LLC

Kevin Renslow Construction LLC is a locally owned and operated construction company that handles both residential and commercial projects. This multi- service company will handle all facets of your new or remodeling construction job. We are licensed, bonded, insured. and are committed to giving you the quality work you expect…

The Insector Inspector

We are here for your pest control needs. Services include: Stinging, crawling, and flying insects, mice, rats, birds. We also do wood destroying insect inspections for real estate transactions. We have been in business since 2011 and are proud to serve the greater Cleveland area including Cuyahoga, Lake, and Geauga…

Delgaudio's Garden Shop

Transform your garden into a stunning outdoor oasis with Delgaudio's Garden Shop. Our high-quality mulches, natural stone, and other floral products will elevate the look of your garden and provide amazing results. Visit us today and discover the perfect garden accessory for your outdoor space

Beverly C Winstead, CPA, PA

Beverly C Winstead is a CPA that has been practicing over 40 years and established her own firm in 2000. She works on individual and business tax filings, offers complete payroll services, and is a certified public accountant. Please call or visit her office at her new location in Lexington!

Filthy Palate Cigar Shop

At Filthy Palate, we are a small operation building a community united by quality and tasty cigars! We hope to match our inventory to your palate! We offer your "go to" cigars at competitive prices. Our Filthy Palate experts have decades worth of experience and are ready to cater to…

Barb's Taxidermy

Proudly serving the Waunakee Wisconsin and surround areas since 1974. Providing game birds, reproductions, fish, white tail, and medium sized animals. No pets. APPOINTMENTS ONLY

Kathy's Kove & Kafe'

We strive to offer a wide selection of antiques, collectibles, art and gifts, lovingly displayed for your shopping pleasure. We love to help our customers shop for that special piece of furniture, accessory or gift. We truly welcome you to our shop and our little world! Our store is open…
Pokaż więcej
Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.
al. Jana Pawła II 29 | 00-867, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Nasza firma powstała w roku 2012 z połączenia wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej właściciela biura rachunkowego działającego od 1991 roku oraz Łukasza Godlewskiego, który od początku kariery zawodowej pracował w wiodących firmach audytorsko-doradczych.

Dzięki temu Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. łączy cechy firmy rodzinnej z najlepszymi wzorcami międzynarodowych podmiotów.

Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3811.
Jadwiga Godlewska

Absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, od 1999 roku świadczy również usługi biegłego rewidenta, szkoleniowe i wydawnicze.

Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia i współpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkami szkoleniowymi jak:

FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWA
INFOR - WARSZAWA
REWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWA
CENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWA
INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWA
KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW O/ Warszawa
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE O/O Warszawa
PKF CONSULT Sp. z o.o. Warszawa
Od 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu Warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w latach 2007 – 2011, 2011- 2015 i nadal jest zastępcą Prezesa tego oddziału.

W latach 2004 – 2007, 2011- 2015 była członkiem Komisji Szkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Od 2007 do 2011 r. była i od 2015 roku jest członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie.
W 2013 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. Jadwigę Godlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowych ścieżki certyfikacji SKwP.

P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak też rewizji finansowej.

Łukasz Godlewski

Absolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr 12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:

Pricewaterhouse Coopers
BDO
Grant Thornton
Jest autorem publikacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.

Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

Adres i telefon z Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o. Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 09:47:08

Dodatkowe informacje: Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Kancelaria Auditingu i Podatków "Alfa" mgr Jadwiga Godlewska

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA, by w roku 1999 rozszerzyć działalność o...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

    E-mail został wysłany