Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Ostatnie biznes

Wallaby Windows of Jacksonville

Wallaby Windows of Jacksonville is veteran-owned and locally-operated for your home and commercial window and door replacement. We will ensure an outstanding experience from beginning to end, with fair pricing, high quality products, and beautiful results. You'll love the way your home looks and feels after your project is complete!

Lights For You

Lights For You is a family owned business that has been selling the best lights and fans around Australia for 30+ years. Check out our newly updated website or visit our showroom in Ashfield!

WM Events

Established in 2005 by William Fogler, WM Events is a premier Atlanta-based event planning and design company renowned for its expertise in creating unforgettable experiences for visionaries who gather in style. Specializing in event planning, design, consulting, production, and management, WM Events caters to a diverse global clientele, including corporate,…

Candle Lab Rentals

"We will help you to transform any space into a captivating oasis of warmth and charm with our candle rental service. From intimate gatherings to grand celebrations, create the perfect ambiance without the commitment of ownership. We specialize in premium granulated candles also referred to as sand candles. These are…

Moen Chem-Dry

Carpet cleaning by Moen Chem-Dry professional carpet cleaners of Orangeburg SC. We clean carpet, upholstery, rugs, tile, grout and wood floors. We specialize in pet urine removal treatment. We service Santee, SC, Holly Hills, SC, and St Matthews, SC.

Eddy on the James

Discover luxurious living at Eddy on the James! Our exquisite apartments feature high-end finishes, modern amenities, and breathtaking riverfront views. The community features a pool, fitness center, and social lounge. Nestled in the heart of Historic Manchester, Richmond, our prime location offers convenience and sophistication. Come experience the perfect blend…
Pokaż więcej
Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.
al. Jana Pawła II 29 | 00-867, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Nasza firma powstała w roku 2012 z połączenia wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej właściciela biura rachunkowego działającego od 1991 roku oraz Łukasza Godlewskiego, który od początku kariery zawodowej pracował w wiodących firmach audytorsko-doradczych.

Dzięki temu Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. łączy cechy firmy rodzinnej z najlepszymi wzorcami międzynarodowych podmiotów.

Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3811.
Jadwiga Godlewska

Absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, od 1999 roku świadczy również usługi biegłego rewidenta, szkoleniowe i wydawnicze.

Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia i współpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkami szkoleniowymi jak:

FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWA
INFOR - WARSZAWA
REWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWA
CENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWA
INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWA
KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW O/ Warszawa
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE O/O Warszawa
PKF CONSULT Sp. z o.o. Warszawa
Od 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu Warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w latach 2007 – 2011, 2011- 2015 i nadal jest zastępcą Prezesa tego oddziału.

W latach 2004 – 2007, 2011- 2015 była członkiem Komisji Szkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Od 2007 do 2011 r. była i od 2015 roku jest członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie.
W 2013 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. Jadwigę Godlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowych ścieżki certyfikacji SKwP.

P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak też rewizji finansowej.

Łukasz Godlewski

Absolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr 12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:

Pricewaterhouse Coopers
BDO
Grant Thornton
Jest autorem publikacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.

Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

Adres i telefon z Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o. Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 09:47:08

Dodatkowe informacje: Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Kancelaria Auditingu i Podatków "Alfa" mgr Jadwiga Godlewska

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA, by w roku 1999 rozszerzyć działalność o...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

    E-mail został wysłany