Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Douglas Electric

At Douglas Electric, we understand that need to care for your family and home ASAP. That’s why we offer same-day services whenever we can, as well as free estimates, new customer discounts, and more customer benefits to make our service process as quick, painless, and effective as possible. No matter…

Technology Solutions Plus

Added layer of protection and peace of mind. HD 1080p continuous recording 4,8,16, and 32 camera systems. Remote viewing and playback on PC, IPhone, and Android. Best in market products, professional installation, along with an 1 year warranty on all parts. Increase property and home value. 100% Service and Satisfaction…

Denise Henry, DVM

Dr. Denise Henry is the lead veterinarian at Charlotte Street Animal Hospital located in Asheville, NC. Dr. Henry graduated from the University of Georgia College of Veterinary Medicine in 2010. She brings a special interest in veterinary internal medicine and oncology to the Charlotte Street Animal Hospital team.

Levine Heart & Wellness

Dr. Ronald Levine, M.D. is a top-ranked cardiologist in Naples, Florida, offering the most advanced, state-of-the-art care for men and women with heart disease and other heart-related disorders. As a leading cardiologist, Dr. Levine is skilled in providing the best diagnostic and treatment options for issues like chest pain (angina),…

Dr. Nabila Malik

Cook Children's anesthesiologist, Dr. Nabila Malik, is a highly trained professional using a wide variety of safe, modern medications and extremely capable monitoring technology.
Pokaż więcej
Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.
Goraszewska 12 | 02-910, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Oferta firmy Brüel & Kjaer obejmuje aparaturę pomiarową służącą przede wszystkim do prowadzenia pomiarów i analiz w dziedzinie dźwięku i drgań. Posiadająca ponad 50 letnią tradycję firma oferuje najwyższej jakości i precyzji przetworniki i systemy pomiarowe. Dzięki współpracy z innymi renomowanymi producentami oferta firmy obejmuje także szereg przyrządów i rozwiązań z dziedzin pokrewnych do podstawowego zakresu produkcji.

Wśród licznych przyrządów oferowanych przez firmę można wymienić:

- mikrofony pomiarowe, układy normalizujące (wzmacniacze i przedwzmacniacze) do nich oraz przyrządy i systemy do ich kalibracji,
- akcelerometry, przetworniki siły oraz układy normalizujące (wzmacniacze i przedwzmacniacze) do nich oraz przyrządy i systemy do ich kalibracji,
- systemy do kalibracji mikrofonów, akcelerometrów, mierników poziomu dźwięku,
- przenośne mierniki dźwięku i drgań,
- kalibratory dźwięku i drgań,
- wzorcowe źródła dźwięku i mocy akustycznej,
- wielokanałowe analizatory sygnałów PULSE,
- systemy pomiaru, akwizycji i analizy sygnałów (analizatory widma),
- rejestratory cyfrowe,
- wzbudniki drgań do testów wytrzymałościowych,
- wzbudniki modalne,
- sterowniki (generatory) dla systemów wzbudników drgań,
- systemy ciągłego i doraźnego monitorowania maszyn oraz ich diagnostyki,
- systemy ciągłego monitorowania hałasu lotniczego,
- przenośne terminale monitorowania hałasu,
- SENTINEL, usługa monitorowania hałasu w oparciu o własne lub wypożyczone analizatory typ 2250/2270,
- terminale monitorowania drgań z użyciem trójosiowych geofonów,
- oprogramowanie do sporządzania map hałasu Predictor-Lima,
- oprogramowanie DIRAC do akustyki pomieszczeń,
- jednokanałowe i dwukanałowe systemy akustyki pomieszczeń (analizatory typ 2250 / 2270),
- systemy do pomiaru hałasu pojazdów w przejeździe,
- systemy do pomiaru natężenia dźwięku z użyciem dwumikrofonowej sondy natężeniowej,
- systemy do identyfikacji źródeł dźwięku z użyciem matryc mikrofonowych (holografia akustyczna, beamforming).

Adres i telefon z Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o. Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02 08:01:33

Dodatkowe informacje: Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Gred Gruppe Polska

Nasza firma zajmuje się sprzątaniem, oczyszczaniem i dezynfekcją pomieszczeń po osobach zmarłych w...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany