Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Sheward-Fulks Insurance Agency

Sheward-Fulks Insurance Agency, formerly Sheward Insurance, was established by Harry Sheward in 1940 on 738 Main Street in Jackson, OH. The agency was founded on the notion of providing clients with an informative and trustworthy insurance experience and creating lasting relationships to deliver excellent service for many years to come.…

Persian Grill & Cafe

Indulge in the exquisite flavors of authentic Persian cuisine with high-quality catering in Santa Clarita, CA. At Persian Grill & Cafe, we take pride in our culinary expertise, bringing you the finest quality and taste that has delighted our community for years. Whether you're craving traditional Persian kabobs or exploring…

Five Star Mechanical, Llc

With over 100 combined years of experience, Five Star Mechanical is a Cleveland based commercial contracting company that specializes in plumbing, HVAC, and fire protection. Now introducing our brand new fully equipped Service Department. Whether it’s routine check-ups, emergency repairs, or system upgrades, our certified professionals are here to ensure…

Vision Institute Northwest

Vision Institute Northwest (formerly Broadway Eyecare) has been a leading provider of optometry services and vision care products in the Spokane Valley community since 1992. Our experienced eye doctors offer comprehensive vision examinations at our Spokane Valley optometry office and specialize in the diagnosis and treatment of a wide array…

Sinclair Gas Station

Sinclair Oil's iconic DINO-SAUR has been fueling America since 1916 and is proud to provide innovations such as DINOCARE™ A TOP TIER™ Gasoline that will keep American drivers on the road for years to come.

Eyecare Group - Wallburg

Triangle Visions Optometry of Wallburg is a premier provider of quality vision care products and personalized optometric services to our patients in the Wallburg, NC area. Our experienced doctors and staff offer comprehensive vision examinations and specialize in the diagnosis and treatment of a wide array of eye diseases, conditions,…

Eyecare Group - Lexington

Triangle Visions Optometry of Lexington is a premier provider of quality vision care products and personalized optometric services to our patients in the Lexington, NC area. Our experienced doctors and staff offer comprehensive vision examinations and specialize in the diagnosis and treatment of a wide array of eye diseases, conditions,…

Vision Institute Northwest

Northwest Institute Northwest (formerly Franklin Park Vision) is the leading provider of optometry services and vision care products in the Spokane community. We want to help you achieve and maintain a clear vision for years to come. Our experienced eye doctors offer comprehensive vision examinations at our Spokane optometry office…
Pokaż więcej
Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.
Goraszewska 12 | 02-910, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Oferta firmy Brüel & Kjaer obejmuje aparaturę pomiarową służącą przede wszystkim do prowadzenia pomiarów i analiz w dziedzinie dźwięku i drgań. Posiadająca ponad 50 letnią tradycję firma oferuje najwyższej jakości i precyzji przetworniki i systemy pomiarowe. Dzięki współpracy z innymi renomowanymi producentami oferta firmy obejmuje także szereg przyrządów i rozwiązań z dziedzin pokrewnych do podstawowego zakresu produkcji.

Wśród licznych przyrządów oferowanych przez firmę można wymienić:

- mikrofony pomiarowe, układy normalizujące (wzmacniacze i przedwzmacniacze) do nich oraz przyrządy i systemy do ich kalibracji,
- akcelerometry, przetworniki siły oraz układy normalizujące (wzmacniacze i przedwzmacniacze) do nich oraz przyrządy i systemy do ich kalibracji,
- systemy do kalibracji mikrofonów, akcelerometrów, mierników poziomu dźwięku,
- przenośne mierniki dźwięku i drgań,
- kalibratory dźwięku i drgań,
- wzorcowe źródła dźwięku i mocy akustycznej,
- wielokanałowe analizatory sygnałów PULSE,
- systemy pomiaru, akwizycji i analizy sygnałów (analizatory widma),
- rejestratory cyfrowe,
- wzbudniki drgań do testów wytrzymałościowych,
- wzbudniki modalne,
- sterowniki (generatory) dla systemów wzbudników drgań,
- systemy ciągłego i doraźnego monitorowania maszyn oraz ich diagnostyki,
- systemy ciągłego monitorowania hałasu lotniczego,
- przenośne terminale monitorowania hałasu,
- SENTINEL, usługa monitorowania hałasu w oparciu o własne lub wypożyczone analizatory typ 2250/2270,
- terminale monitorowania drgań z użyciem trójosiowych geofonów,
- oprogramowanie do sporządzania map hałasu Predictor-Lima,
- oprogramowanie DIRAC do akustyki pomieszczeń,
- jednokanałowe i dwukanałowe systemy akustyki pomieszczeń (analizatory typ 2250 / 2270),
- systemy do pomiaru hałasu pojazdów w przejeździe,
- systemy do pomiaru natężenia dźwięku z użyciem dwumikrofonowej sondy natężeniowej,
- systemy do identyfikacji źródeł dźwięku z użyciem matryc mikrofonowych (holografia akustyczna, beamforming).

Adres i telefon z Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o. Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02 08:01:33

Dodatkowe informacje: Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

Gred Gruppe Polska

Nasza firma zajmuje się sprzątaniem, oczyszczaniem i dezynfekcją pomieszczeń po osobach zmarłych w...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany