Budplan Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Bottle Return

We accept all Bottles & Cans with a CT Deposit. No Limit, No Waiting, FAST CASH OPEN TO THE PUBLIC! Bring ALL glass plastic and cans mixed no separation required. 10 CENTS paid for every bottle and can!

Reynolds Farms Nursery and Country Garden Center

Full service Nursery and Garden Center serving lower Fairfield County. Everything from design and installation, to helping the DIYer realize their goals! Trees, shrubs, perennials and annuals to fit your gardening style. We also carry beautiful tropical house plants, containers, and home accents.

Dovetail Custom Kitchens

Dovetail Custom Kitchens, based in Branford, CT, is your one-stop destination for superior kitchen design and remodeling. We set ourselves apart by offering comprehensive design services and hands-on support throughout the entire process. Our expertise lies in crafting custom kitchens that reflect your style and needs. We don't just remodel;…

Scarsdale Dental Center

Scarsdale Dental Center is committed to providing you and your family the best possible care using the latest technology in a private and relaxed environment. Jeff Suh DDS, MPH believes in personalized care and attention that is uncompromised. We appreciate the trust that you have placed in us by choosing…

Help for Kids Organization

At HELP for KIDS, our mission is more than a statement - it's a commitment. As a Stamford-based non-profit, we are dedicated to the prevention of child abuse in Southern Connecticut, providing a lifeline for families in Fairfield County. We believe that education and support can transform lives. That's why…

Tyde at Walnut Beach

Nestled along the edge of Long Island Sound, Tyde at Walnut Beach emerges as Milford, CT's premiere wedding and event venue. Embrace the tranquility of serene waves and sandy beaches within arm's reach as you embark on your special day. Whether you're saying 'I do' overlooking the shore, sipping handcrafted…

Lendmark Financial Services LLC

At Lendmark, we understand loans are as individual as the people who apply for them. So we personalize loan solutions to meet your unique needs. But one thing is always the same for every Lendmark customer: we strive to make borrowing easy, convenient, and affordable.

Synthetic GreenScapes

The goal of all our team at Synthetic GreenScapes is to provide a great experience to every client. This includes educating clients on what we do and about the industry in general. More than that, we aim to provide superior results that is enjoyed by you, your family, and your…

S.A.W. Handyman Services

S.A.W. Handyman Services is a professional handyman company offering a wide range of home improvement and repair solutions. Specializing in tasks such as plumbing, electrical work, carpentry, painting, and general maintenance, S.A.W. Handyman Services ensures high-quality workmanship and reliable service. With a commitment to customer satisfaction and attention to detail,…

Gitelcare

Gitelcare in Hollywood, FL offers personalized concierge medical services focusing on internal medicine, preventive care, and obesity management. With a modern approach to traditional medicine, we prioritize strong physician-patient relationships and evidence-based treatments. Our direct pay model ensures direct access to your physician for high-quality care and lasting health outcomes.
Pokaż więcej
Budplan Sp. z o.o.
Kordeckiego 20 | 04-327, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Budplan Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w wykonaniu projektów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy sporządzenie:

*projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
* studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
* decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
* analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
* analiz aktualności studium i planów miejscowych
* inwentaryzacji urbanistycznych
* gminnych programów opieki nad zabytkami wraz z gminnymi ewidencjami zabytków
* planów rozwoju lokalnego
* projektów podziału na działki budowlane.

Wykonujemy opracowania środowiskowe oraz przeprowadzamy procedury, zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska:

* strategiczne oceny oddziaływania na środowisko:
o przeprowadzenie procedury SOOŚ
o uzyskanie zgodny na odstąpienie od przeprowadzenia procedury SOOŚ
o opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko m. in. do
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- programu ochrony środowiska, planu gospodarki odpadami
* opracowania ekofizjograficzne podstawowe lub problemowe
* analizy środowiskowe:
o określenie lokalizacji miejsc konfliktowych dla inwestycji oraz propozycje rozwiązań wariantowych
o analizy krajobrazowe
* inwentaryzacje przyrodnicze w procesie inwestycyjnym i projekty zieleni:
o inwentaryzacje zieleni
o inwentaryzacje dendrologiczne wraz z waloryzacją i projektem gospodarki drzewostanem
* decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / oceny oddziaływania na środowisko:
o przeprowadzenie procedury pozyskania decyzji środowiskowej
o opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
o opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
* programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami:
o raporty z realizacji POŚ i PGO
Firmę BUDPLAN Sp. z o.o., istniejącą od 1996 r., tworzy dwudziestoosobowy zespół projektowy zajmujący się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, a także działalnością szkoleniową związaną z gospodarką przestrzenną. W skład zespołu projektowego wchodzą osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne oraz specjaliści z różnych dziedzin.
Biuro planistyczne, konflikty przestrzenne, biuro projektowe Warszawa, zagospodarowanie przestrzenne Warszawa, geomarketing, analiza krajobrazowa Warszawa ..

Adres i telefon z Budplan Sp. z o.o. Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-01 00:25:00

Dodatkowe informacje: Budplan Sp. z o.o.

Podobne przedsięwzięcia w Budplan Sp. z o.o.

Archigraf

Projektujemy obiekty: użyteczności publicznej, handlowe, administracyjne, oświatowe, sportowe,...

Studio Gabriela

Studio Gabriela funkcjonuje na polskim rynku od 20 lat. Specjalizujemy się w projektowaniu...

Pracownia Projektów Wnętrz i Architektury Moje Wnętrze Paweł Pietrzak

Jesteśmy kreatywnym biurem projektowym, specjalizującym się w opracowywaniu projektów wnętrz oraz...

TESART

Przedmiotem opracowań są zarówno niewielkie obiekty o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset...

Hadart Sp. z o.o.

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Zespół Hadart to grupa architektów krajobrazu, ogrodników,pracowników...

Alfa Audit & Advisory Sp. z.o.o.

Nasza firma powstała w roku 2012 z połączenia wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej...

Pracownia Projektowa "Bozart" Sp. z o.o.

Misja Naszą pasją jest projektowanie architektoniczne oraz aranżacje wnętrz. Zajmujemy się także...

Cityboard Media Sp. z o.o.

Cityboard Media to lider rynku reklamy zewnętrznej. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie...

Usługi Lekarskie dr Elżbieta Muszyńska

Prowadzenie ciąży - przez cały okres. Leczenie hormonalne / nadżerek / chorób...

"ARCHI5 Warszawa" Sp. z o.o.

Działamy od 2005 roku na terenie Polski oraz za granicą. Wszystkie projekty wykonywane są we...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Budplan Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany