Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka

Ostatnie biznes

Chelsea Goetz- CMG Financial Mortgage Loan Officer NMLS# 1113729

Chelsea Goetz, based out of Fairfax, VA provides a variety of mortgage solutions tailored to fit the needs of repeat home buyers, first-time home buyers, real estate investors, or homeowners who need to refinance a mortgage. Chelsea can teach you about all of the loan products CMG provides including conventional…

Sean Burt - Mortgage Australia Redlands

Sean Burt - Mortgage Australia Redlands is a specialist Mortgage brokers located in Ormiston , QLD. The services we offer include, residential lending, refinancing, home loans, asset finance, first home buyers. Although we are located in Ormiston and we service clients across, Capalaba, Sheldon, Thorneside, Birkdale, Ormiston, Wellington Point, Alexandra…

Mitts Electrical

Mitts Electrical is a specialist electrical company, servicing areas from Brisbane to the Gold Coast. We offer electrical services such as General Lighting and Power, Switchboard Upgrade, Security Lighting, LED Strip Lighting, Fault Finding, Aircon Installation, Data, Security Systems, New Builds, Home Automation, Security Lighting, Garden Lighting, Mood Lighting, Fans,…

Ever After Home Loans

Ever After Home Loans is a specialist Mortgage brokers located in Wellington Point, QLD. The services we offer include Home Loans, Residential Lending, Refinances, Car Loans, Asset Finance. Although we are located in Wellington Point, we service clients from areas such as Thorneside, Birkdale, Erobin, Ormiston, Wellington Point, Alexandra Hills,…

Elevated Electric Services

Elevated Electric Services is a local, affordable electrical contractor that offers a wide range of services for both residential and commercial properties. From electrical repairs and generator interlocks to outdoor outlet and indoor lighting upgrades, our team of certified electricians are here to help! We're committed to providing the highest…

Austral Industries

If you're looking for expert car care, Austral Industries is the perfect choice. We offer a full range of services, including electrical and engine diagnostics, transmission diagnostics, aftermarket installation, wiring, scheduled maintenance, and road side assistance. Our mobile mechanic service is perfect for busy people who need affordable and convenient…
Pokaż więcej
Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka
Abrahama 5 | 03-982, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka

Gwiazdeczka FUNDACJA POMOCY RODZINIE

Co robimy?

* Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych.
* Prowadzimy promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
* Propagujemy naukę i edukację poprzez organizację zajęć dla dzieci w Warszawie.
* Dbamy o rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych.
* Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zapewniamy pełną opiekę nad dziećmi).
* Dbamy o promocję zdrowia i zdrowego trybu życia.
* Zapewniamy upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz sportu.
* Przeciwdziałamy patologiom społecznym.
* Rozwijamy oraz utrzymujemy kontakt i współpracę między grupami społecznymi.
* Zapewniamy promocję integracji społecznych.
* Działamy na rzecz integracji europejskiej.
* Organizujemy i promujemy wolontariat.


Klub Malucha GWIAZDECZKA

Kadrę pedagogiczną naszego Klubu malucha w Warszawie tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasza misja
ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5 - 4 LAT

* Zapewniamy dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku.
* Zapewniamy opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
* Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
* Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz przyjętymi powszechnie normami społecznymi i moralnymi.
* Zaszczepiamy u dzieci radość ze spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
* Ukazujemy dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie.
* Wyposażamy w wiedzę i umiejętności, które ukształtują odpowiednie postawy i nawyki.
* Zapewniamy opiekę logopedy oraz psychologa, którzy współpracują nami na stałe.
* Codziennie prowadzone są zajęcia dodatkowe (plastyka, podstawy j. angielskiego, gimnastyka, taniec, zajęcia umuzykalniające).

Adres i telefon z Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 00:33:40

Dodatkowe informacje: Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Fundacja Pomocy Rodzinie-Gwiazdeczka

    E-mail został wysłany