Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Ostatnie biznes

Black Business Live

Black Business Live

My Home Solutions LLC

All types of roofing, siding, decks, stone patios,

Smarter Air

Smarter Air makes your home more comfortable with ducted air conditioner installation, repairs & maintenance from Brisbane to the Gold Coast. OUR STORY G’Day! We are Phill and Davis, founders of Smarter Air, and two mates who are passionate about making your life more comfortable. With 22 years of experience…

Symbios Medical

The Board Certified Health Providers at Symbios provide medical care for illness and minor injuries. We also offer a number of specialized medical programs, preventive care, and management of chronic diseases. Our new Hilton Head facility provides patients access to a team of Symbios care experts that listens to you…

Brice Entertainment and Holdings Inc

Business Consulting Property Management Business Start-Up Business Credit Corses Turo/Fleet Management Sales and Lead Generating Training Brice Entertainment & Holdings Inc. is a solution based company that provides business development and business management services for company’s thriving for a change. Has your business been stuck? Don’t know where to start?…
Pokaż więcej
Kancelaria Adwokacka Monika Soszka
Wilcza 44 | 00-679, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Moją specjalizacją jest prawo rodzinne.Zajmuje się takimi sprawami jak:rozwód,separacja, podział majątku,alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie,
władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,kontakty z dzieckiem,postępowanie w sprawach nieletnich
Poza tym w ramch usług :
prawo cywilne
prawo karne
prawo gospodarcze
prawo administracyjne
prawo pracy
W ramach prawa cywilnego:
sprawy spadkowe – nabycie i dział spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, sprawy z zakresu rozporządzeń testamentowych czy zachowku;
prawo rzeczowe – ochrona własności, zniesienie współwłasności czy podział majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości;
prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, opiniowanie projektów umów,
roszczenia odszkodowawcze – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, zniszczonego mienia, pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby, renta;
sprawy związane postępowaniem egzekucyjnym – wnioski egzekucyjne czy skargi na czynności komornicze
Kancelaria pomaga również w takich sprawach karnych jak:przestępstwa przeciwko mieniu,
przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
przestępczość zorganizowana,
przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
W ramach prawa pracy:
negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
mobbing,przygotowywania umów o zakazie konkurencji,uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych,przywrócenia do pracy,w sprawach o dyskryminację,
odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy
sprostowanie świadectwa pracy
Prawo administracyjne Prawo gospodarcze

Adres i telefon z Kancelaria Adwokacka Monika Soszka Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-18 10:55:36

Dodatkowe informacje: Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Ogłoszenie bez zdjęcia

Bądź pierwszy i dodaj zdjęcia z tej firmy w iGlobal!
Dodaj zdjęcie

Podziel się doświadczeniem!y


  Dziękujemy za wkład. Twoja opinia pojawi się za kilka minut.
  Zobacz opinie i komentarze na temat tej branży

  Dodaj zdjęcie

  Dodać do 4 zdjęć

  Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
  Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
  Zdjęcia przesłane pomyślnie
  Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

  Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

   E-mail został wysłany