Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Ostatnie biznes

Mr. Concrete Of Nashville LLC

When it comes to Concrete Company, Commercial Concrete, Concrete Maintenance, and more, no one compares to Mr. Concrete Of Nashville LLC. With years of combined experience, Mr. Concrete Of Nashville LLC has worked hard to build the trust of our clients in Portland and surrounding areas. Visit our website to…

Plato's Closet Manchester

At Plato's Closet, we buy and sell gently used clothes, shoes, handbags, and accessories for guys and girls in their teens and twenties. We have all the name brands and styles you love at up to 70% less than regular retail prices. We look for brands such as American Eagle,…

Anna's Beauty Salon & Barber

Anna's Beauty Salon & Barber, your premier destination for exceptional beauty and grooming services in Ontario and the surrounding areas. With a commitment to excellence and over 30 years of experience in the industry, we have established ourselves as a trusted name in the community, delivering top-notch hair and beauty…

Persimmon Lawn and Snow Care

Persimmon Lawn and Snow Care keeps Buffalo's lawns looking their best year-round. Their services ensure a well-maintained yard, from meticulous mowing and trimming during the growing season to professional snow removal in the winter months.

O'Fallon

Find your way home to the lush garden views at O'Fallon. Our high-end senior community is locally owned and operated in O'Fallon, Missouri, and provides a wide range of care services including Assisted Living Plus®, Memory Care, Respite Care, Hospice Care, and Skilled Nursing.
Pokaż więcej
Kancelaria Adwokacka Monika Soszka
Wilcza 44 | 00-679, Warszawa

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Moją specjalizacją jest prawo rodzinne.Zajmuje się takimi sprawami jak:rozwód,separacja, podział majątku,alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie,
władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,kontakty z dzieckiem,postępowanie w sprawach nieletnich
Poza tym w ramch usług :
prawo cywilne
prawo karne
prawo gospodarcze
prawo administracyjne
prawo pracy
W ramach prawa cywilnego:
sprawy spadkowe – nabycie i dział spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, sprawy z zakresu rozporządzeń testamentowych czy zachowku;
prawo rzeczowe – ochrona własności, zniesienie współwłasności czy podział majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości;
prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, opiniowanie projektów umów,
roszczenia odszkodowawcze – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, zniszczonego mienia, pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby, renta;
sprawy związane postępowaniem egzekucyjnym – wnioski egzekucyjne czy skargi na czynności komornicze
Kancelaria pomaga również w takich sprawach karnych jak:przestępstwa przeciwko mieniu,
przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
przestępczość zorganizowana,
przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
W ramach prawa pracy:
negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
mobbing,przygotowywania umów o zakazie konkurencji,uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych,przywrócenia do pracy,w sprawach o dyskryminację,
odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy
sprostowanie świadectwa pracy
Prawo administracyjne Prawo gospodarcze

Adres i telefon z Kancelaria Adwokacka Monika Soszka Warszawa

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-18 10:55:36

Dodatkowe informacje: Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Adwokacka Monika Soszka

    E-mail został wysłany