Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

Ostatnie biznes

John M. Lane, DMD

John M. Lane, DMD - Florence, AL Lane Perio offers LANAP LASER TREATMENT. This FDA Approved procedure is minimally invasive, without the use of a scalpel or sutures, with most patients returning to work the next day!

Minute Key

Minute Key is the nation's industry leader in key services, offering quality locksmith and key copying solutions. Whether you are locked out and need an emergency locksmith or need to schedule an appointment with a locksmith to fix, install or repair a lock, call 800-539-7571. One of our 24-hour certified…

We Move Denison

We Move Denison is a state-of-the-art Pilates and Integrative Movement Studio offering an alternative approach to fitness, rehabilitation, pain management, and long-term body/mind health and wellbeing. Offering: ​ Pilates Mat & Apparatus, Feldenkrais, Yoga, QiGong, GYROTONIC® Method, Laban, Fascia Release, and much more!

Braelynn Staff (Gasper), REALTOR | Oasis Realty Group

Braelynn Staff, REALTORS® - License# 02031708 I have been a local to the High Desert and Mountain Communities for over 25 years. I am a huge advocate of “Locals Supporting Locals”. I work diligently in the High Desert and Mountain region, and specialize in Lucerne Valley, Big Bear City, Big…

VITTORY SECURITY SVC

Vittory Security Services is a San Bernardino-based security firm that will tailor its services to your needs. The company carries the necessary licenses and insurance. We provide security services that are unparalleled in terms of quality, consistency, and dependability, and this includes everything from armed and unarmed uniformed guards, event…
Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz
3 Maja 30/2 | 41-800, Zabrze

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

Czynności notarialne

Anna Kleszczewska notariusz w Zabrzu dokonuje następujących czynności:
• Sporządza akty notarialne;
• Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
• Sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);
• Doręcza oświadczenia;
• Spisuje protokoły;
• Sporządza protesty weksli i czeków;
• Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Anna Kleszczewska jako notariusz obowiązana jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz Zabrze

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30 09:39:14

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

  • Dodatkowe komórkowe:
    • 606903576 (mobile)

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

Kancelaria Notarialna Notariusz Barbara Sotor

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących...

Kancelaria Notarialna Jacek Wieczorek

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Wieczorka w Tarnowskich...

Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Gruszka

- Współpraca z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia symultanicznego, jak i przysięgłego...

Kancelaria Notarialna Adam Robak Notariusz

ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie...

Notariusz Wrocław Wojciech Czyniewski

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie dokonywania czynności notarialnych, gwarantując...

Kancelaria Notarialna Małgorzata Bańkosz-Ruśkowska

Kancelaria Notarialna Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej istnieje na rynku od 1998 roku. Nasza siedziba...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

    E-mail został wysłany