"Navitest" Sp. z o.o.

Ostatnie biznes

Royal Healings

"Our business provides all natural homemade products from freshly brewed herbal teas, herbal supplements, herbal skincare products, overall muscle pain reliever oil and more"

MyBridgeNow

We offer short-term collateral loans on all sorts of items. Gold, diamonds, coins, jewelry, fine art, firearms, cars, boats, motorcycles, are all examples of items we loan against. Since our loans are based on the collateral that we hold during the loan, there is no need for any credit check,…

GWC Design Architects

We specialize in creating architectural designs that harmonize aesthetics, functionality, and sustainability. Our projects range from residential homes to commercial spaces and cultural institutions. e offer comprehensive consultation and planning services to guide clients through the entire project lifecycle.

Budget Blinds of Chagrin Falls

If you’ve been thinking about transforming your home’s interior into something truly special, Budget Blinds of Chagrin Falls is here to help. Our expert design team, paired with an array of stunning blinds, shades, shutters, drapery, and more creates the ideal home interior that complements any room, or an entire…

Salt River Steel LLC

Salt River Steel LLC, based in scenic Queen Creek, AZ, is your premier destination for a wide array of general construction services. From expert barn building to precision fence installations and innovative carport construction, we're your trusted partner for enhancing your property. If you're in Queen Creek, AZ, or nearby…

RMQ Enterprises

RMQ Enterprises, based in Salt Lake City, UT, is your trusted partner for all your construction needs. As a versatile general construction company, we specialize in remodeling, renovations, home repairs, and more. With a commitment to excellence, we bring your visions to life. Contact us today to discover our expertise…

Winners Window Cleaning

Winners Window Cleaning is your top choice for professional home exterior maintenance in Duluth, MN. Our dedicated team specializes in window cleaning, gutter cleaning, and pressure washing services, ensuring your property shines from the inside out. With years of expertise and state-of-the-art equipment, we guarantee spotless windows, debris-free gutters, and…

TKO Flooring LLC

"Tko flooring has 10 years of floor installation experience. We offer full floor project services which include, existing material removal ( haul away fee) new floor installation, trim packages ( new doors, new base boards, new shoe/quarter round, crown molding). We offer a 1 year installation warranty on our work.…
Pokaż więcej
"Navitest" Sp. z o.o.
Piecewska 27 | 80-288, Gdańsk

Bardziej szczegółowe informacje na "Navitest" Sp. z o.o.

Oferujemy wykonywanie usług na najwyższym poziomie w możliwie krótkim czasie. W tym celu posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie i sprzętowe. Naszych partnerów w biznesie, jeśli jest taka potrzeba, obsługujemy siedem dni w tygodniu Równie szybko wystawiamy dokumentację z badań w formie zależnej od życzeń klientów. Wykonujemy badania nieniszczące zgodnie z normami polskimi, europejskimi, ISO, ASME, morskich towarzystw klasyfikacyjnych, wymaganiami NORSOK oraz każdymi innymi specyfikacjami dostarczonymi przez klienta.

BADANIA NIENISZCZĄCE NDT
Specjalizujemy się w wykonywaniu badań nieniszczących konstrukcji pływających. Poczynając od: prostych statków rybackich, pontonów, kontenerowców, masowców po specjalistyczne jednostki do obsługi platform wiertniczych - AHTS - operujących na Morzu Północnym

BADANIA NISZCZĄCE
W ramach ścisłej kooperacji badania DT wykonywane są przez TENSLAB Sp. z o.o.
- Statyczna próba rozciągania metali i złączy spawanych
- Próba zginania metali i połączeń spawanych

INSPEKCJE I NADZORY SPAWALNICZE
NAVITEST świadczy usługi w zakresie nadzoru nad produkcją konstrukcji spawanych, oceny zgodności gotowych wyrobów oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej. Posiadamy kadrę wykwalifikowanych inżynierów i inspektorów spawalników (IWE i IWI-C).

ANALIZA I BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO METALI (PMI)
Analizę i badanie składu chemicznej metali (PMI – Positive Materials Identification) wykonujemy przy użyciu spektometru. Jest to analizator fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, dzięki czemu zapewnia najwyższą jakość nieniszczącej analizy

POMIAR ZAWARTOŚCI FERRYTU
Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę

ULTRADŹWIĘKOWE POMIARY SZCZELNOŚCI
Nowa, ultradźwiękowa technika badania szczelności została początkowo wprowadzona jako doskonałe rozwiązanie pozwalające uniknąć zawilgotnienia ładunku na skutek nieszczelności pokryw luków ładowni.

Adres i telefon z "Navitest" Sp. z o.o. Gdańsk

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-22 13:34:01

Dodatkowe informacje: "Navitest" Sp. z o.o.

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: "Navitest" Sp. z o.o.

    E-mail został wysłany