S��ONECZNIKI O��RODEK OPIEKU��CZO REHABILITACYJNY w POLSKA

 
  • iGlobal
  • Polska
  • S��Oneczniki O��Rodek Opieku��Czo Rehabilitacyjny
S��ONECZNIKI O��RODEK OPIEKU��CZO REHABILITACYJNY w POLSKA

SŁONECZNIKI Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

Trzebnicka 43 Oborniki Śląskie DS
oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy - zakład przyrodoleczniczy - rehabilitacja pacjentów
Ośrodek położony jest w Obornikach Śląskich, wśród dużych kompleksów parkowo-leśnych stwarzających...