Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak

Ostatnie biznes

Self Storage of Louisa

Self Storage Units in Louisa, VA‍ Located in the heart of Louisa, VA, our facility is easily accessible from nearby neighborhoods such as Cuckoo, Mineral, and Gordonsville. You'll find us conveniently situated near Lake Anna and Louisa Industrial Park. Get to us via Interstate 64. We have the solution to…

Essentials

Shop online at Essentials for the best smoking accessories, vape devices, and ejuice. Our selection includes the latest products to help you find the perfect vaping experience.

All About Traffic Management Pty Ltd

We are VicRoads Pre-Qualified for both Traffic Management Planning and Implementation and have developed close working relationships with VicRoads and local councils to ensure timely processing of traffic management approvals for your works. Our staff of professional traffic controllers and electrical spotters are qualified and trained to make your site…

Dr. Kurt Calender Family and Cosmetic Dentistry

Discover unparalleled dental care at Dr. Kurt Calender's Family & Cosmetic Dentistry in Southlake, TX. Renowned for our expertise in cosmetic dentistry, we offer transformative treatments like veneers and teeth whitening, crafting stunning smiles. Our dental implant services stand out for their durability and natural appearance. Specializing in sedation dentistry,…

Bad Credit Loans

Find Bad Credit Loans, a Cash Advance Loans, serving Sherwood, Arkansas and located in the 72120 ZIP code. For more information on products and services for Bad Credit Loans please contact (615) 920-9365 during normal business hours. Or find out more at https://www.dpbolvw.net/click-9330563-13991875

Tip Top Car Care

About Tip Top Car Care Professional car detailing service based in Maroochydore on the Sunshine Coast. We specialise in exterior & interior detailing, paint correction, ceramic protection and interior protection for all makes and models. Utilising only the best cleaning and protection products, you can be sure that your car…

Nana Middle Eastern Street Food

We are a from scratch kitchen restaurant that offers middle eastern street food that is authentic and offered in a quick service setting. We also offer Grab n' Go items like vegan kibbe, Tabouleh, and Arabic desserts. We strive to provide the best Middle Eastern experience for not just us,…
Pokaż więcej
Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak
Krańcowa 5 | 64-000, Kościan

Bardziej szczegółowe informacje na Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak

W Centrum Terapii Logopedycznej stosuje się następującą metodologię, która jest zależna od stopnia deficytów, zdiagnozowanych u pacjentów:

- Metodę Krakowską prof. J. Cieszyńskiej,
- Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania prof. J. Cieszyńskiej,
- Elementy glottodydaktyki prof. Br. Rocławskiego,
- Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów według prof. D. Pluty-Wojciechowskiej,
- Elementy masażu według C. Moralesa,
- Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa

Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa

Twórcą jest francuski otolaryngolog,neurolog i foniatra Alfred Tomatis.W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako "trening uwagi słuchowej","stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”.Podstawowym celem metody jest poprawa funkcji słuchowej na poziomie neurologicznym przez co następuje poprawa koncentracji,jakości uczenia się, poprawa zdolności językowych, komunikacyjnych, relacji społecznych, kreatywności.

Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci,u których występują:zaburzenia uwagi, komunikacji, koncentracji, specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja.Zastosowanie metody przynosi również zadowalające efekty w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i z problemami koordynacji sensomotorycznej.

W przypadku osób dorosłych terapia z powodzeniem stosowana jest w leczeniu depresji, wspomaga terapię afazji, stwardnienia rozsianego, szumów usznych. Metoda Tomatisa ułatwia asymilację i integrację języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych.Jest terapią wspierającą dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy:muzyków, śpiewaków, aktorów.

Metoda Tomatisa wpływa również na sferę psychologiczną: poprawia samoocenę, motywację, samopoczucie.

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy- w szczególności te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

Trening uwagi słuchowej polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie, które jest modelem ucha ludzkiego.Cały trening składa się z kilku faz. Niezbędnym elementem treningu, zwłaszcza w przypadku dzieci z autyzmem, jest zastosowanie nagranego głosu

Adres i telefon z Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak Kościan

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18 04:59:16

Dodatkowe informacje: Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak

Podobne przedsięwzięcia w Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak

Mirela Kozakiewicz

Rehabilitacja metodą VOJTY. Doświadczona i profesjonalna rehabilitacja dla dzieci i...

"Praxi-Dent" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych...

Apteka Tradycji

Nasza oferta: - leki gotowe polskie i zagraniczne - wszystkie postacie leków recepturowych - leki...

Szkoły Społeczne Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Szkoła Podstawowa PTO jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i...

Agro Farma

Stajnia nasza znajduje się na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego co zapewnia nam...

Indywidualna Praktyka Lekarska Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Pomimo nowoczesnych, często bezbolesnych metod leczenia, nadal wielu ludzi unika wizyty u dentysty,...

Studium Ekonomiczno-Finansowe w Rzeszowie

Bezpłatne Liceum Zaoczne (o uprawnieniach szkoły publicznej) działa od 2006 r. W tym czasie...

Szkoła SINUS w Przemyślu

Proponujemy naukę w trybie zaocznym, średnio co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę. W liceum...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Centrum Terapii Logopedycznej Logopeda mgr Katarzyna Flak

    E-mail został wysłany