Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz

Ostatnie biznes

Royal Family Dentist

Royal Family Dentistry, located in Muncie, IN, is here to provide the very best dental care for your entire family! We understand that going to the dentist can be stressful, but we strive every day to make your experience at our dental practice a great one! We treat your family…

Gemini Granite and Quartz countertop company

We have over 20 years of experience and the best installers around. We specialize in remodeling kitchens, bath, grills, showers, and more. We have granite, quartz, and tile to help make your home a true work of art.

M and T Family Dentistry

We use the latest technology. That, combined with our unwavering commitment to you, results in an experience that's unlike any other in the dental field. You'll immediately feel at ease, and our initial consultation will help you map out a complete dental plan that achieves superior results.

Family First Insurance

Our service is top class. We make finding affordable auto insurance, business insurance and home insurance easy. We shop the market for the provider with the lowest price to fit your needs. Gain some peace of mind. Let us save you time so you can spend it doing what you…

Backyard Dumpster Rentals

Looking to rent a 20-yard dumpster? Backyard Dumpster Rentals offers roll-away dumpster rental services for your disposal needs.

Ross Man Law, PLLC

You’re at your most vulnerable when you’re injured. And sadly, a lot of negligent parties and insurers look the other way. It can be frustrating for both you and your family when this happens. Whether it was a doctor, nursing home, reckless driver or careless dog owner who caused your…

Five Guys

Your nearby Five Guys at 15 Radcliffe Dr. in Moosic is ready to offer you a classic take on burgers, hot dogs, fries, milkshakes and more! Whether it's using fresh ground beef (there are no freezers in our restaurants), double-cooking our fries in 100 percent peanut oil, hand-preparing fresh ingredients…
Pokaż więcej
Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz
Kilińskiego 8/1 | 76-200, Słupsk

Bardziej szczegółowe informacje na Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz

Celem mojej Kancelarii jest zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej, na najwyższym poziomie.

Wszelkie informacje udzielane przeze mnie stronom czynności prawnych w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Zakres usług świadczonych przeze mnie w ramach mojej Kancelarii Notarialnej obejmuje:
• sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących m.in.:
o umowy przedwstępne,
o umowy sprzedaży,
o umowy warunkowe,
o umowy przeniesienia własności,
o umowy zamiany,
o umowy darowizny,
o umowy dożywocia,
o umowy o podział spadku,
o umowy zniesienia współwłasności,
o testamenty,
o umowy majątkowe małżeńskie,
o oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
o oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
o umowy spółek,
o pełnomocnictwa;
• sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
• sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
• sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządzanie poświadczeń, w tym w szczególności:
o własnoręczności podpisu,
o zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
o daty okazania dokumentu,
o pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
o wzorów podpisu;
• doręczanie oświadczeń,
• spisywanie protokołów, w tym w szczególności protokołów zgromadzeń spółek,
• sporządzanie protestów weksli i czeków,
• przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne,
• sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Adres i telefon z Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz Słupsk

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-15 09:48:06

Dodatkowe informacje: Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz

Podobne przedsięwzięcia w Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz

Kancelaria Notarialna Notariusz Barbara Sotor

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Kancelaria Notarialna Aleksandra Wichniarek Notariusz

    E-mail został wysłany